Aktualności prasowe

Niezwykły dom w Pyskowicach. To V-House wyróżniony w konkursie Architektura Roku 2017 ZDJĘCIA - Katowice

Niezwykły dom jednorodzinny powstał w Pyskowicach. To V-House, którego bryła doskonale wpisuje się w działkę, na której został wybudowany. Ale to co najbardziej zaskakuje w tej realizacji, to wnętrza domu. Dodajmy jeszcze, że V-House został wyróżniony w konkursie Architektura Roku 2017 woj. śląskiego w kategorii Dom Jednorodzinny.

2017-11-20 Dziennik Zachodni Justyna Przybytek

Archicad

Architektura w Polsce

Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Budynku Wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4, w Gdańsku
II nagroda KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna

Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Budynku Wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4, w Gdańsku
Praca konkursowa WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Budynku Wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4, w Gdańsku
Praca konkursowa Axis Mason Sp. z o.o.

Architektura na Świecie

Team Disneyland Administration
Annaheim, California
Projekt: Gehry

LOOP in Tianjin
Tianjin, China
Projekt: SAKO Architects

Impresje

Zapraszamy do nadsyłania impresji architektonicznych na adres biuro.ronet@wp.pl

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie - remont sali gimnastycznej i basenu szkolnego. Projekt: Metropolis
Szczecin
Fotografie: Piotr Krajewski

Konkurs

  • 2017-12-28 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli


Zamawiający:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
Osoba do kontaktów: Piotr Krakowski
Tel.: +48 224416100
E-mail: archcompetition@chopin.gov.pl
Główny adres:http://www.archcompetition.chopin.gov.pl

Opis zamówienia:
1.Zadanie konkursowe polega na opracowaniu konkursowym dotyczącym Inwestycji na terenie opracowania konkursowego z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do konkursu.

2. Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i realizacyjny, tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.

3. Etap I Konkursu polega na przygotowaniu opracowania studialnego, Etap II Konkursu polega na przygotowaniu opracowania realizacyjnego.

4. Po wyborze w Etapie I Konkursu przez Sąd Konkursowy najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych w Etapie II Konkursu.

5. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie I Konkursu (etap studialny) jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do Konkursu.

6. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie II Konkursu (etap realizacyjny) jest wykonanie w oparciu o rozwiązania przedstawione w Etapie I Konkursu rozwiniętej koncepcji Inwestycji, z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do konkursu oraz szczegółowych wytycznych sformułowanych przez Sąd Konkursowy dla Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.

7. Zaproponowane rozwiązania etapu realizacyjnego Konkursu (Etap II) powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować Program inwestorski zawarty w Materiałach do Konkursu.

8. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, zarówno w Etapie I jak i Etapie II Konkursu, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

9. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród dodatkowych/wyróżnień formalnych w postaci nagród pieniężnych przyznanych Uczestnikom Konkursu, zakwalifikowanym do Etapu II Konkursu.

10. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Inwestycji położonego w sąsiedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty (patrz Historia Domu Urodzenia F. Chopina i Parku w Żelazowej Woli w: Program inwestorski). Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu. Kontekst ten powoduje, iż szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzględniać zaprojektowanie otaczającej kompozycji szaty roślinnej, która nawiązuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego. Inwestycja winna spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju (patrz: Program inwestorski).

11. Powstała infrastruktura zostanie dedykowana działalności artystycznej (koncertowej, nagraniowej), edukacyjnej (w tym muzycznej), warsztatowej (kursy mistrzowskie, również pianistyczne) i konferencyjnej.

Terminy:
2017-12-28 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 2018-01-19 Zawiadomienie o wynikach klasyfikacji do udziału w I Etapie
do 2018-03-23 Składanie opracowań studialnych I Etap
do 2018-06-15 Składanie prac konkursowych II Etap
do 2018-06-28 Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
— atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;
— funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku oraz zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,
— zapewnienie właściwych warunków akustycznych,
— harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,
— czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,
— realność proponowanych rozwiązań,
— ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.

Wyżej wymienione kryteria uporządkowane zostały w kolejności malejącej ich znaczenia.
Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu przypisując punkty w skali od 1 do 100.

Nagrody:
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 486 000 PLN brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród (I ÷ III) w Etapie II Konkursu:
I. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 200 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
II. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 150 000 PLN brutto,
III. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 100 000 PLN brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: Piotr Walkowiak, architekt, przedstawieciel MKiDN.
Zastępca Przewodniczącego Sądu: Ryszard Jurkowski, architekt, przedstawiciel SARP.
Sędzia Referent: Tomasz Konior, architekt, przedstawiciel SARP.
Sędzia: prof. Zofia Chechlińska muzykolog, chopinolog.
Sędzia: Jarosław Szajner, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
Sędzia: Karolina Pacholec, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Sędzia: Rudy Ricciotti, architekt.
Sędzia: prof. John Rink, muzykolog, chopinolog.
Sędzia: dr Artur Szklener, muzykolog, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Sędzia: Piotr Lewicki - architekt, przedstawiciel SARP.

Regulamin oraz pliki do pobrania:
http://archcompetition.chopin.gov.pl/pl/pliki-do-pobrania

Praca

Wrocław: Asystent architekta

2017-11-21

Poszukujemy do współpracy w charakterze asystenta architekta osób po studiach, które uwielbiają projektować i tworzą funkcjonalne przestrzenie. Sumienność, dokładność i pracowitość wymagana, a znajomość programów cad i 3d oraz znajomość PB i WT będzie dodatkowym atutem. Zgłoszenia (CV i link do portfolio) proszę przesyłać na adres info@yvdesign.pl

Kontakt: info@yvdesign.pl

(data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-11-22 08:45:54)

Poznań: Architekt

2017-11-21

Biuro projektowe LINE BY LINE szuka osoby na stanowisko Architekt.
Wymagania: minimum dwuletnie doświadczenie przy wykonaniu projektów budowlanych,
Obsługa AutoCAD. Aplikacje proszę wysyłać na adres: info@linebyline.pl

Kontakt: info@linebyline.pl

(data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-11-21 17:44:14)

GDANSK: revit/3dstudio

2017-11-21

Poszukujemy do zespołu osoby z dobra znajomością Revit/3dstudio.

Kontakt: michal@bernatek.com.pl

(data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-11-21 16:37:57)

Przetargi

Rybnik

Iłża

Michałowice

Niemcy-Sasbachwalden

Niemcy-Hamburg

Niemcy-Trewir

Białystok

Inowrocław

Wrocław

Dobiegniew

Ujazd

Łomża

Warszawa

Warszawa

Kalisz

Wrocław

Samborzec

Kobierzyce

Kraków

Francja-Metz

Francja-Limoges

Francja-Castelnau-de-Médoc

Niemcy-Gießen

Francja-Rennes

Francja-Damigny

Francja-Grenoble

Francja-Vitry-sur-Seine

Francja-Montpellier

Kalisz

Katowice


Zobacz aktualne przetargi i rozstrzygnięcia >>>

Wydarzenia

Rzeszów

Konferencja SZPITALE 2017 | RZESZÓW


O projektowaniu, budowie, bezpieczeństwie i zarządzaniu obiektami ochrony zdrowia po raz pierwszy w sercu Podkarpacia

23 listopada 2017 w godz. 09.00-15.30
Hilton Garden Inn Rzeszów Millenium Hall, Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów, Sala na II p.,
Bezpłatny Parking

Czy wiesz jakie najczęstsze problemy możesz napotkać przy projektowaniu, budowie i modernizacji szpitali? Czego potrzebuje współczesny szpital? Jakie instrumenty niezbędne są aby zwiększyć rentowność i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie i sprawną obsługę pacjenta? Czy znasz wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą" oraz sposoby na uniknięcie najczęstszych problemów i błędów we wszystkich fazach procesu budowlanego i eksploatacyjnego?

Szczegóły i rejestracja:
http://www.dndproject.com.pl/aktualnosci/253-podkarpacka-specjalna-konferencja-szpitale-i-obiekty-sluzby-zdrowia-23-listopada-2017-rzeszow

Wrocław

Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert


Muzeum Architektury we Wrocławiu
zaprasza na otwarcie wystawy

Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert

w czwartek 23 listopada 2017 roku o godzinie 18.00
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Celem wystawy, zaplanowanej w związku z 30. rocznicą śmierci Bohdana Lacherta (1900–1987) oraz ogłoszeniem roku 2017 Rokiem Awangardy, jest prezentacja twórczości jednego z najwybitniejszych polskich architektów awangardowych, współtwórcy grupy modernistów „Praesens”, partnera Józefa Szanajcy w spółce architektonicznej „Lachert i Szanajca” – najlepiej rozpoznawalnego duetu w historii architektury nowoczesnej dwudziestolecia międzywojennego.

Zawarty w tytule wystawy „awers/rewers” odzwierciedla próbę uchwycenia jak najszerszego wymiaru artystycznych dokonań architekta, uwzględniającą w dużej mierze nieznane dotychczas projekty, koncepcje i opracowania studialne. Narrację poświęconą twórcy, który po śmierci Józefa Szanajcy w 1939 roku pozostał wierny artystycznym ideom tandemu, budują projekty i rysunki architektoniczne, w większości nigdy dotychczas nie eksponowane ani nie reprodukowane w literaturze przedmiotu, makiety i modele przestrzenne, prototypy i patenty mebli, opracowania graficzne książek, realizacje rzeźbiarskie, opisy architektoniczne o charakterze performatywnym, scenariusze wystaw i strategie wystawiennicze, poglądowe diagramy, fotomontaże i archiwalne fotografie oraz antologia tekstów o architekturze. Ich ekspozycja pozwoli rozszerzyć rozumienie roli architekta w XX wieku, a także ukazać proces budowania tożsamości artysty autonomicznego w twórczym dialogu z europejską awangardą.

Katowice

Mistrzowie Architektury - Henning Larsen Architects


Katowicki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich serdecznie zaprasza na listopadowy wykład z cyklu Mistrzowie Architektury. W ramach najbliższego spotkania, o twórczości duńskiej pracowni Henning Larsen Architects opowie jeden z partnerów biura - Jakob Kurek. Wykład odbędzie się 23 listopada 2017 (w czwartek) o godzinie 18.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Henning Larsen Architects to jedno z najprężniej działających skandynawskich biur architektonicznych. Najsłynniejszą realizacją pracowni jest sala koncertowa Harpa w Reijkjavik`u. Projekt został uhonorowany najbardziej prestiżową nagrodą w dziedzinie architektury im. Mies`a van der Rohe w 2013 roku. Jakob Kurek odpowiedzialny jest za międzynarodowe projekty pracowni, przez 5 lat prowadził oddział biura w Rijadzie oraz Arabii Saudyjskiej. Dzięki jego zaangażowaniu Henning Larsen Architects realizuje wiele projektów na Bliskim Wschodzie oraz w całej Europie. W Katowicach prelegent opowie m.in. o specyfice projektowania na Półwyspie Arabskim, zdobywaniu doświadczenia przy projektowaniu na wielką skalę oraz dostosowaniu budynków do wyjątkowych warunków lokalnych nie tylko geograficznych i krajobrazowych, ale także społecznych i kulturowych.

Internet

Webinaria Architektoniczne


Internetowe szkolenie dla architektów 23 listopada 2017 r. godz. 11:00

Lumion - piękna wizualizacja na kliknięcie

Firma: rapan.pl, Osoba prowadząca: Rafał Pankowski

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla zarejestrowanych uczestników.

Żeby wziąć w nim udział zarejestruj się:
http://sztuka-architektury.pl/article/10452/webinarium-lumion-piekna-wizualizacja-na-klikniecie

Warszawa

PARKINGI 2017 | WARSZAWA


Zmiany w przepisach i procedurach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych dla parkingów

Czy wiesz że zaczną obowiązywać juz od stycznia 2018 r? A w nich szereg zmian dotyczących parkingów, ich projektowania, zagospodarowania oraz oddymiania

23 listopada 2017

O projektowaniu parkingów, problemach, potrzebach i nowych trendach na wielkim KINOWYM EKRANIE
UDZIAŁ BEZPŁATNY - biletowane limitowane miejsca

Multikino Złote Tarasy, ul. Złota 59 | 00-120 Warszawa, Poziom 3, SALA 3, Czwartek w godz. 09.00-14.30

Rejestracja oraz szczegóły:
http://dndproject.com.pl/aktualnosci/254-konferencja-parkingi-2017-w-warszawie-edycja-specjalna

Kraków

Spotkanie z Mistrzem - Bolesław Stelmach


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na wykład Bolesława Stelmacha, architekta, wykładowcy akademickiego, laureata Honorowej Nagrody SARP z roku 2010, trzykrotnie nominowanego do europejskiej nagrody imienia Ludwiga Miesa van der Rohe (2011 dwie nominacje, 2015), odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) i brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012).

Bolesław Stelmach jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1980), gdzie uzyskał również stopień doktora (2009). W 2016 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1985 roku prowadzi samodzielną praktykę projektową i dydaktyczną – obecnie Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne. Do jego najważniejszych projektów i realizacji zaliczyć można między innymi: rewaloryzację parku w Żelazowej Woli (2009), budynek administracyjno-biurowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2009), Centrum Chopinowskie w Warszawie (2010) czy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (2016).

Wykład jest częścią cyklu „Spotkanie z Mistrzem” organizowanego w krakowskim Oddziale SARP. W ramach cyklu prezentowana jest twórczość architektoniczna najwybitniejszych przedstawicieli polskiej architektury.

Wykład odbędzie się w czwartek, 23 listopada 2017, o godz. 18:00, w Galerii Architektury SARP przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie.

Kraków

ODWILŻ ‘56 – CRACOVIA ‘65. WYSTAWA ARCHITEKTURY WITOLDA CĘCKIEWICZA


w dawnym Hotelu Cracovia, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie al. Focha 1, Kraków
24 listopada 2017 – 21 stycznia 2018

Otwarcie wystawy "Odwilż 56 - Cracovia 65. Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza" w czwartek 23 listopada o godz. 18.00

Wystawa w dawnym hotelu Cracovia to opowieść o architekturze Witolda Cęckiewicza ukazanej na politycznym i społecznym tle dwóch dekad następujących po odwilży 1956 roku.

Po wydarzeniach października 1956 roku architekci zerwali z socrealizmem i zwrócili się w stronę form nowoczesnych. Ten przełom jest punktem wyjścia wystawy zorganizowanej w gmachu dawnego hotelu Cracovia (obecnie Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie). Główną osią pokazu będą dokonania Witolda Cęckiewicza – jednego z najważniejszych architektów polskiego powojennego modernizmu. Cęckiewicz w 1965 roku zaprojektował hotel Cracovia zaliczany – wraz z towarzyszącym mu kinem Kijów – do czołowych osiągnięć polskiej architektury lat 60. Zespół ten stanowi architektoniczny odpowiednik najciekawszych dzieł w polskiej kulturze tego okresu, rozkwitającej na fali odwilżowych przemian. Wystawa w Cracovii to wielowątkowa narracja pokazująca architekturę w kontekście realiów PRL-u lat 50. i 60. Celem pokazu jest zobrazowanie sprzeczności poodwilżowego przełomu, z jednej strony prezentującego szczytowe osiągnięcia polskiej kultury, z drugiej determinowanego przez przywództwo polityczne Władysława Gomułki.

Kuratorzy: Instytut Architektury: Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski
Współpraca: Kacper Kępiński, Agata Wiśniewska
Organizator: Instytut Architektury
Współorganizator: Muzeum Inżynierii Miejskiej
Partner główny: Muzeum Narodowe w Krakowie
Partnerzy: Fundacja Sztuk Wizualnych, kwartalnik „Przekrój”, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Aranżacja: Pracownia Macieja Siudy
Projekt graficzny wystawy: Wojciech Kwiecień-Janikowski, Kuba Sowiński
Produkcja: Małgorzata Dziedzic, Izabela Wałek

Instytut Architektury: www.instytutarchitektury.org

Warszawa

WARSZAWA W BUDOWIE 9 PLAC DEFILAD: KROK DO PRZODU


do 26 listopada 2017 r.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy

Plac Defilad czekają realne zmiany, a planowane miejskie inwestycje wzbudzają wielkie zainteresowanie i emocje wśród warszawiaków.

Tej największej i wciąż niezagospodarowanej przestrzeni w centrum miasta poświęcona będzie w całości tegoroczna edycja festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Festiwal pozwoli wyobrazić sobie życie terenu przed Pałacem Kultury i Nauki w najbliższych latach, gdy zakończony zostanie konkurs architektoniczny na jego zagospodarowanie i powstaną budynki MSN oraz teatru TR Warszawa. Tematem WWB9 będzie przede wszystkim niedaleka przyszłość Placu Defilad: oczekiwany krok do przodu.
Festiwal podsumuje historię budowy placu, kolejnych konkursów na jego przekształcenie i debat wokół planowanej metamorfozy. Na tym tle zaprezentowane zostaną dobre współczesne wzorce, przeanalizowane uwarunkowania lokalne, zrealizowane prace koncepcyjne i zorganizowane warsztaty projektowe dla warszawiaków. Uwagę przyciągnie zbudowana w skali rzeczywistej scenografia ukazująca realne gabaryty przyszłego placu i kształtujących jego pierzeje gmachów, a także wielkoprzestrzenna interwencja plastyczna porównująca planowany plac do ikonicznych przestrzeni miejskich z Polski i zagranicy.
WARSZAWA W BUDOWIE będzie też okazją do zaprezentowania warszawiakom instytucji publicznych, których drzwi wychodzić będą bezpośrednio na przestrzeń placu, czyli lokalnych gospodarzy. Są to Pałac Kultury i Nauki, STUDIO teatrgaleria, barStudio, Teatr Dramatyczny, Cafe Kulturalna, TR Warszawa oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wspólnie z przedstawicielami władz miejskich oraz organizacji społecznych gospodarze placu pracować będą nad uzgodnieniem najkorzystniejszego modelu współdecydowania o jego losach.
Program festiwalu powiązany będzie z cyklem letnich animacji społeczno-kulturalnych realizowanych przez STUDIO teatrgaleria w ramach projektu Plac Defilad oraz z działaniami projektowo-konsultacyjnymi prowadzonymi przez miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. W czasie trwania festiwalu jury konkursowe wyłoni pięć najlepszych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych na plac Centralny, które zostaną następnie poddane konsultacjom z mieszkańcami. Konkurs, konsultacje oraz festiwalowe debaty posłużą przy wyborze zaspołu realizującego docelowy projekt placu.
Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE 9 organizowany jest wspólnie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy we współpracy i dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Kraków

Seminarium dla architektów


ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM - ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO DLA ARCHITEKTÓW, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

29 listopada 2017 o godz. 9.00

Hotel SWING, Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124, Sala konferencyjna: Swing—parter

Szczegóły:
http://www.e-mgb.pl/zaproszenie/pliki/krakow.pdf

Warszawa

BIM Day 2017 – BIM polska perspektywa: Budowa XXI wiekuDołącz do branżowej dyskusji na temat znaczenia i perspektyw BIM w Polsce! Rejestracja trwa!
Już 30 listopada 2017 Autodesk zaprasza do udziału w drugiej edycji BIM Day 2017 – jednej z największych branżowych konferencji poświęconych tematyce BIM.

„Zapraszamy do udziału w dyskusji branżowej o korzyściach, jakie BIM niesie poszczególnym stronom zaangażowanym w proces przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Hasłem przewodnim spotkania będzie „Budowa XXI wieku”, a szczególny nacisk zostanie położony na wartości BIM dla firm wykonawczych i inwestorów, w całym cyklu życia obiektu. Spróbujemy zmierzyć się z powszechną opinią o tym, że najwięcej w BIM inwestują architekci, a najwięcej zyskują inwestorzy. Jak jest w rzeczywistości? W jaki sposób przenieść model BIM na plac budowy i biurko inwestora? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas BIM Day 2017” – mówi Przemysław Nogaj, menedżer ds. rozwiązań Autodesk dla architektury i budownictwa.

Tegoroczne spotkanie to blisko 20 merytorycznych sesji prowadzonych przez ekspertów z kraju i zagranicy, którzy wykorzystują BIM w codziennej pracy. To także 4 ścieżki tematyczne do wyboru: legislacja i standardy, BIM dla inwestorów i wykonawców, BIM w infrastrukturze oraz BIM dla architektów, konstruktorów, instalatorów. Program konferencji został opracowany we współpracy z Radą Programową, którą tworzą przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z budownictwem i infrastrukturą w Polsce: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia BIM dla polskiego budownictwa.

Rejestracji można dokonać na stronie:
http://www.bimday.pl

Konferencja skierowana jest do architektów, projektantów instalacji i konstrukcji, inżynierów lądowych i wodnych, wykonawców oraz inwestorów i przedstawicieli administracji samorządowej, działających na polskich rynku budowlanym, zarówno w obszarze obiektów kubaturowych, jak i infrastrukturalnych.

Ważnym punktem programu będzie pierwsza w Polsce debata: architekt – wykonawca – inwestor. Zaproszeni paneliści – reprezentujący poszczególne grupy – podejmą dyskusję na temat wzajemnych oczekiwań oraz metod służących osiągnięciu wyższej efektywności i jakości projektowanych obiektów. W debacie wezmą udział przedstawiciele firm: APA Wojciechowski, Bouygues Immobilier Polska, Budimex.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl