Impresje fotograficzne:

Zapraszamy do nadsyłania impresji architektonicznych na adres biuro.ronet@wp.pl
Architektura Polesia cz.2
Zdjęcia: Maciek Motak

Architektura Polesia w czasach Imperium Rosyjskiego (1795-1917)

Rynek w Janowie Poleskim – po lewej cerkiew (ok. 1900), w głębi kościół (ok. 1840)

Neoklasycystyczna kaplica grobowa w Mołodowie (ok. 1905) przy rezydencji Skirmunttów (zniszczonej w 1939 i 1943)

Synagoga w Kobryniu (ok. 1870), po 1945 przebudowana na wytwórnię napojów

Hale targowe w Kobryniu, tzw. rzędy (ok. 1850)

Gimnazjum w Pińsku (1852-1853), obecnie kuratorium oświaty

Budynek pierwszego kina w Pińsku (1911-1912), obecnie teatr

Koszary w Berezie Kartuskiej (ok. 1870), 1934-1939 obóz odosobnienia

Twierdza w Brześciu nad Bugiem (1836-1842) – neogotycka Brama Chełmska

Ruiny neogotyckiego pałacu Pusłowskich w Mereczowszczyźnie (ok. 1840), od 1921 starostwa powiatowego, spalonego w 1942

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl