Impresje fotograficzne:

Zapraszamy do nadsyłania impresji architektonicznych na adres biuro.ronet@wp.pl
Krakowskie okna
Zdjęcia: Maciek Motak

Dwa okienka w kościele św. Krzyża

Okno z maswerkiem kamiennym i płyciny z malowanymi imitacjami maswerków w kościele Mariackim

Miejsce po oknie w klasztorze Dominikanek na Gródku (dawny mur obronny Krakowa)

Okna – obecne i dawne – w dawnym pałacu przy ulicy Kanoniczej (obecnie Hotel Copernicus)

Okna Collegium Maius przy ulicy Jagiellońskiej

Okno Collegium Maius od strony ogrodu uniwersyteckiego

Okno Papieskie w Pałacu Biskupim przy ulicy Franciszkańskiej

Okno w synagodze Tempel przy ulicy Miodowej

Okno domu parafii (gminy) ewangelickiej przy ulicy Grodzkiej

Okno kamienicy przy ulicy Topolowej, z motywami patriotycznymi

Okno kamienicy przy ulicy Dietla, z wizerunkiem kura strzeleckiego

Dwa okna domu na Zwierzyńcu

Tryforium, dekorowane dwiema kolumienkami, w kamienicy przy ulicy Towarowej

Tryforium naświetla kamienicy (dawnego internatu) przy ulicy Bonerowskiej

Okna magazynu przy ulicy Zbożowej

Okna w forcie Grębałów (obecnie zaadaptowanym na stadninę konną)

Naświetle w budynku dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego przy ulicy Smoleńsk (obecnie jedna z siedzib Akademii Sztuk Pięknych)

Okno ponad głównym wejściem do Banku PKO przy ul. Wielopole

Okna budynku mieszkalnego na osiedlu Centrum A w Nowej Hucie

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl