Impresje fotograficzne:

Zapraszamy do nadsyłania impresji architektonicznych na adres biuro.ronet@wp.pl
Krakowskie tabliczki
Zdjęcia: Maciek Motak

Zestaw: tabliczka plus latarenka

Tabliczka sprzed I wojny światowej w Krakowie, z numerem domu oraz numerem i nazwą dzielnicy katastralnej

Tabliczka sprzed I wojny światowej w dawnej gminie Grzegórzki-Piaski, przyłączonej do Krakowa w 1910 roku

Tabliczka sprzed I wojny światowej w dawnej gminie Półwsie Zwierzynieckie, przyłączonej do Krakowa w 1910 roku, oraz tabliczka dzielnicy o tej samej nazwie z okresu międzywojennego

Tabliczka sprzed I wojny światowej w dawnym mieście Podgórzu, przyłączonym do Krakowa w 1915 roku

Tabliczka z okresu międzywojennego w Krakowie

Tabliczki z okresu międzywojennego na dawnym przedmieściu Olsza, przyłączonym do Krakowa w 1941 roku

Tabliczka z okresu międzywojennego, dziś na Kurdwanowie, przeniesiona z obecnej ulicy Piłsudskiego, która wcześniej nosiła nazwę ulicy Wolskiej

Dawna nazwa placu Bohaterów Getta

Ulica, na dawnym przedmieściu Olsza, znana dziś jako Żuławska – jej pierwotna nazwa pochodzi od wsi Zułów, w której urodził się Józef Piłsudski

Nazwa ulicy aktualna, pisownia już nie ...

Numer domu aktualny ... nazwa już nie (obecnie ulica Widok)

Nazwa ulicy ... z kropką na koniec.

Tabliczka (ta mniejsza, sprzed I wojny światowej) w kolorze ściany

Tabliczka schowana w grubej warstwie tynku

Tabliczka o rozmiarze dopasowanym do wielkości słupa w ogrodzeniu posesji

Tabliczka niedawno odnowiona, wraz z całą elewacją

Tabliczka potwierdzająca wykupienie ubezpieczenia domu

Tabliczka z okresu międzywojennego informująca o lokalizacji telefonu alarmowego

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl