Impresje fotograficzne:

Zapraszamy do nadsyłania impresji architektonicznych na adres biuro.ronet@wp.pl
Tajemnice Szczecińskiego Portu
Zdjęcia: Anna Tertel

Historyczny Budynek który odmierzał czas w stoczni Gryfia zdjęcia z czasów kiedy stał tam żaglowiec Fryderyk Chopin

Przedwojenny Budynek magazynowy z wieżą peryskopową, w której kalibrowano peryskopy łodzi podwodnych na katedrę - wcześniejszy stan budynku

Wyspa Gryfia z widocznym dokiem remontowym od strony północnej

Wyspa Gryfia - widok od strony centrum na przedwojenne zabudowania stoczni

Stan obecny budynku i wieży peryskopowej, unikalny zaytek niszczeje i może zostać rozebrany w czasie rozpoczętych inwestycji budowlanych

Wieża peryskopowa. Ten rzadki budynek przetrwał wojnę jako świadectwo istnienia fabryki łodzi podwodnych w Szczecinie a który w ciągu ostatnich lat został bardzo zniszczony i jest zagrożony wyburzeniem

Widok na zabudowania magazynowe od strony rzeki

Widok z brzegu Ostrowa Grabowskiego na Wyspę Gryfię

Widok zapór blokujących fale z wyspą Gryfią w tle

Replika żaglowca przy kei w głębi portu na Wyspie Ostrów Grabowski

Najstarszy dok pływający świata przy kei na Ostrowie Grabowskim

Przedwojenna brama do portu na wyspie Łasztownia

Odnowione zabudowania portu na Łasztowni

Zabudowania Łasztowni

Zabudowania portu z budynkiem pełniącym przed wojną funkcję kościoła

Zabudowania portu na Łasztowni

Przedwojenny budynek Klubu jachtowego z wieżą Bismarcka w tle

Elewator zbożowy Ewa z 1935 - widok z Wałów Chrobrego

Widok na Wały Chrobrego od strony portu

Wyspa Bielawa naprzeciwko Wałów Chrobrego której kształt jest pozostałością szwedzkich fortyfikacji w Szczecinie

Romantyczne pomosty zbudowane przez działkowiczów z portem w tle

Dźwigi portowe

Dźwigi portowe

Stawy ograniczające tor wodny prowadzący do portu Szczecin

Stawa będąca elementem oznakowania toru wodnego z białym bzem

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl