Impresje fotograficzne:

Zapraszamy do nadsyłania impresji architektonicznych na adres biuro.ronet@wp.pl
Japonia - architektura tradycyjna
Zdjęcia: Zbigniew Piotrowicz
Lokalizacja: Tokyo, Kyoto, Okayama, Matsumoto
Tradycyjnym japońskim materiałem budowlanym było drewno. Wysokie wieże obronne narażone na atak ogniem zabezpieczano "PPOŻ" tynkiem naturalnym, który nie jest odporny na wodę, dlatego znajdował się tylko pod spodem wysuniętych dachów i gzymsów. Dlatego też dużo wysuniętych elementów. Spadziste dachy z ostrymi krawędziami maj± podobne zadanie jak nasze dachy "zakopiańskie", maj± sprawić aby ¶nieg ani woda nie zalegały. Zakrzywione łukiem ¶ciany to dodatkowe zabezpieczenie na wskutek częstych trzęsień ziemi. To generalne podstawy tradycyjnego budownictwa japońskiego.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl