Inne wydarzenia:

Architektura polska 1918-1939 na widokówkach z tego okresu
Lokalizacja: Część I - architektura użyteczności publicznej i komercyjna
Gdynia – panorama miasta w budowie, na pierwszym planie kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (arch. Roman Wojtkiewicz i Marian Baranowski, 1922-1924)


Na widokówkach wydawanych w Polsce w okresie międzywojennym dokumentowano nie tylko krajobraz i architekturę historyczną, ale również – choć oczywiście w mniejszym stopniu – architekturę współczesną. Były to w szczególności obiekty powstające w Gdyni, Warszawie, miastach Górnego Śląska, Krakowie, Lwowie, a także w miejscowościach uzdrowiskowych i ośrodkach wystawienniczo-targowych.
Warszawa – wieżowiec Towarzystwa Prudential (arch. Marcin Weinfeld i Stefan Bryła, 1931-1933)
Warszawa – wieżowiec Telefonów Międzymiastowych
Katowice – gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego (arch. Kazimierz Wyczyński, Ludwik Wojtyczko i inni, 1923-1929)
Katowice – wieżowiec Izby Skarbowej (arch. Tadeusz Kozłowski i Stefan Bryła, 1930-1934)
Chorzów – gmach Komunalnej Kasy Oszczędności (arch. Stanisław Tabeński, 1936)
Gdynia – budynki Żeglugi Polskiej (arch. Adam Ballenstedt, 1927-1929) oraz Państwowego Instytutu Meteorologicznego (1927-1930) z ażurową wieżą pomiarową
Gdynia – Dworzec Morski (arch. spółka Dyckerhoff i Widmann, 1932-1933)
Gdynia – Dworzec Morski (arch. spółka Dyckerhoff i Widmann, 1932-1933), na redzie transatlantyk MS Piłsudski
Ostrów Wielkopolski – budynek Banku Polskiego (arch. Stanisław Filasiewicz, 1928-1930)
Kielce – Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego im. J. Piłsudskiego (arch. Edgar Norwerth, 1933-1936)
Stanisławów – ratusz (1929-1932) pośrodku rynku, przebudowany z dawnego, wielokrotnie przekształcanego ratuszokramu (XVII-XIX wiek), uszkodzonego w czasie I wojny światowej
Stanisławów – Teatr Miejski im. S. Moniuszki (ok. 1930)
Hala Gąsienicowa – Schronisko Murowaniec (arch. Zdzisław Kalinowski, 1921-1923)
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl