Inne wydarzenia:

MCK Kraków, 14.02.2007 - relacja
Zdjęcia: Sławomir Kasper
Lokalizacja: Architektura a polityka - seminarium towarzyszące wystawie twórczości Jože Plečnika
Po raz kolejny, jako wydarzenie towarzyszące wystawie twórczości Jože Plečnika, w dniu 14 lutego br. w sali „Pod Kruki” Międzynarodowego Centrum Kultury odbyło się seminarium poświęcone relacjom między architekturą i polityką. Rozpoczynając spotkanie prof. Jacek Purchla, dyrektor MCK, wymienił trzy powody, dla których zorganizowano seminarium:

- pierwszym była wspomniana już wystawa znakomitego architekta słoweńskiego pochodzenia, który w sposób szczególny w swojej pracy związany był z mecenatem państwowym

- drugim promocja książki "Naród - Styl - Modernizm" – owocu konferencji, która ze względu na poruszaną w niej tematykę stała się inspiracją do podjęcia tego tematu

- a trzecim Polska rzeczywistość, w której zwłaszcza po 1989 r., w okresie przechodzenia od systemu totalitarnego do liberalnego, przedmiotowe relacje miedzy architekturą a polityką nabierają nowego wyrazu i znaczenia.Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali profesorowie: Witold Cęckiewicz z Krakowa i Konrad Kucza-Kuczyński z Warszawy - wybitni twórcy i nauczyciele architektury oraz Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Doświadczenia, tak zawodowe jak i życiowe, uczestników dyskusji sprawiły, że zagadnienie dotyczące zmienności relacji twórca - instytucje państwowe w dwudziestowiecznej Polsce, zostały przedstawione na różnych płaszczyznach wzajemnie się uzupełniających.

I tak Witold Cęckiewicz ujął swoją wypowiedź w dwie ramy – ogólną, teoretyczną, w której omówił skrótowo podstawowe zależności pomiędzy architekturą i polityką w okresach historycznych i współcześnie i - szczegółową, praktyczną gdzie własnymi doświadczeniami ilustrował zależności zachodzące pomiędzy władzą a projektowaniem.

Andrzej Rottermund omówił zmagania z polityką konserwatorów a także szeroko zarysował historię odbudowy czy lepiej restytucji Zamku Królewskiego w Warszawie

Konrad Kucza-Kuczyński nadał swojej wypowiedzi tytuł „Architektura = Polityka” i na szeregu polskich i zagranicznych realizacjach i zjawiskach przedstawiał wymowne znaki tej równości.Do dyskusji, jako już głosy z sali, włączyli się profesorowie Jerzy Mikołowski-Pomorski z Krakowa i Olgierd Czerner z Wrocławia.Profesor Czerner sugerował zastanowienie się nad pytaniem - Na ile architektura kreuje politykę a na ile polityka kreuje architekturę? Wypowiedź zaś profesora Mikołowskiego-Pomorskiego stała się przyczynkiem do wyciągnięcia morału z całej debaty poświęconej związkom polityki i architektury. Morał ubrał w słowa prowadzący całe spotkanie prof. Purchla „Bez względu na stopień uwikłania architektury w zależność od państwa może być ona dobra albo zła”.Spotkanie odbyło się w bardzo spokojnej atmosferze mając na uwadze jego problematykę. Omawiane zagadnienia - podatność architektury na uwikłanie w politykę, mecenat artystyczny państwa oraz zawładnięcie sztuki przez państwo jako lekcja totalitaryzmu nie wzbudzały większych emocji. Być może jest to symptom przesytu polityką w ogóle a może było to oddziaływanie „walentynek” nastawiających do życia optymistycznie – bowiem głośne echa ich obchodów dochodziły do sieni kamienicy przy Rynku 25.Organizator seminarium: http://www.mck.krakow.pl

Publikacja: Naród - Styl - Modernizm - szczegółowe informacje na stronie:

http://www.mck.krakow.pl/publications.php?id=102


Jacek Purchla (MCK Kraków)

Relacja pomiędzy architekturą a polityka jest jednym z najważniejszych problemów jakie można dostrzec analizując bogatą i intrygująca twórczość Jože Plečnika - słowiańskiego Gaudiego z jednej strony i słoweńskiego wieszcza narodowego z drugiej.
Andrzej Rottermund (Warszawa):

Zamek Królewski w Warszawie jest "emocjonalnym nadajnikiem wzruszeń"

(cytat za A. Gieysztorem)
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl