Inne wydarzenia:

Konkurs na zabudowę mieszkaniową na Wyspie Spichrzów w Gdańsku
Projekt: Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o.o. Warszawa
Lokalizacja: http:// www.bimarch.pl
Zespół w składzie:

Andrzej Bulanda
Włodzimierz Mucha
Dorota Sekulska
Tomasz Urbański
Arne von Hörsten
Tomasz Duszczyk

Wizualizacje: Vision Images Studio http://www.studiovis.pl

Jarosław Gajkowski
Krzysztof Borowski
Kwartał I
Architektura "wody" zlokalizowana, przy nabrzeżu, jest zespołem współczesnych budynków, operujących historią w sposób nie dosłowny, a przetworzony, oparty na skojarzeniach, refleksji, wyrafinowany, o ponadczasowej estetyce, trwały i ekonomiczny, szanujący zabytkowe sąsiedztwo, cieszący oko i dający wreszcie przyjemność obcowania ze współczesną architekturą.
Bryła o prostej formie, płaskich dachach i zielonych tarasach, wspartych na słupach, tworząca wrażenie "architektury na wodzie" zwieńczona geometrycznymi formami penthausów, ściśle powiązana z przynależną do niej mariną zachęcającą do bezpośredniego kontaktu z wodą, drugi rodzaj zabudowy mieszkaniowej "stoczniowy" będący dialogiem między historią i jej śladami, a współczesnością. Wyrażony totalnością materiałową i współczesną formą zwieńczenia prowadzi do tak pożądanego efektu harmonijnego dialogu współczesności i historii. Estetyka architektury jest - prosta niemodernistyczna, ortogonalna, pozbawiona zbędnego detalu, operująca proporcją, rytmem, podziałem, zestawieniami materiałów. Materiałem przewodnim jest cegła. Zwieńczeniem budynków, będące współczesną analogią żurawia są drewniane penthausy z zielonymi dachami z których roztacza się widok na stare miasto i rzekę Motławę.
Mieszkania w kwartale nadbrzeżnym "stoczniowym" proponuje się jako luksusowe apartamenty, zróżnicowane powierzchniowo w zależności od potrzeb indywidualnych klientów. Budynki nadbrzeżne z własną mariną, tarasami i otwarciem na Motławę.
Kwartał II
Układ urbanistyczny tworzą dwie typologie mieszkalne jedna śledząca historyczne kwartały i układ ulic nawiązującą swym układem "proporcjami i kompozycją do zabudowy spichlerza.
Jest to współczesna interpretacja zabudowy "kwartałowej". Elewacje spokojne, proste i powściągliwe w formie stwarzające przyjazny i spokojny nastrój wokół budynków. Elewacje, o jednorodnej wysokości nawiązują proporcją i formą do charakteru zabudowy spichlerzowej. Kształtowane są tak, by rozbijać i dzielić długie ciągi budynków. Są jednym z najistotniejszych elementów idei projektowej - potraktowane jednorodnie w dążeniu do maksymalnego uproszczenia i redukcji materiałowej. Podstawowym materiałem jest cegła. Drugim podstawowym materiałem jest szkło używane w oknach i tych fragmentach elewacji, które są wynikiem przekształceń lub deformacji historycznego kwartału. Fasada pełni niejako rolę zewnętrznej jednorodnej "skóry" - pokrowca na historyczny kształt. W tej konwencji jednakowo traktuje się ściany i dachy. Fasady pozbawione są charakterystycznej techniki budowania - tektoniki gzymsów. Wnętrza kwartałów są kontrastem dla zewnętrznej elewacji jasne i prześwietlone. Ten świadomy ahistoryczny zabieg ma na celu pokazanie i wydobycie cechy istotniejszej - wielkopłaszczyznowej, zróżnicowanej i bogatej bryły kwartału. Mieszkania - dla różnej ich wielkości, wspólną cechą mieszkań jest ich ekonomiczny i popularny standard, zarówno w zakresie planu mieszkań jak i standardów materiałowych. Zgodnie z programem zaprojektowano mieszkania od 2-pokojowych do 5-pokojowych. Mieszkania w zabudowie śledzącej układ historycznych kwartałów mają charakter loftów, z dużą ilością przeszkleń otwierających mieszkania na wewnętrzny plac lub kwartałowe dziedzińce.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl