Inne wydarzenia:

Architektura polskiej wsi na przykładzie Markowej - woj. podkarpackie - budownictwo zagrodowe z I poł. XX w.
W ubiegłym roku na stronach portalu RONET zaprezentowaliśmy fotografie obiektów architektury drewnianej typowych dla regionu Podkarpacia, które zostały uchronione przed zniszczeniem i znalazły nową lokalizację w otwartym w 1985 r. skansenie o nazwie Zagroda - Muzeum (Muzeum Wsi Markowa), powstałym z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Markowej (zał. w 1979 r.) przy społecznym zaangażowaniu mieszkańców wsi.
Znakomite, charakterystyczne dla Markowej, przykłady architektury przysłupowej w postaci chałup, rzadziej stajni i stodół zachowały się na terenie wsi do dnia dzisiejszego. Ich liczbę w latach 80. XX w szacowano na około 100, lecz z roku na rok ulega ona zmniejszeniu. W niniejszym opracowaniu prezentujemy zachowane do dnia dzisiejszego obiekty, większość z nich jest w dobrym stanie technicznym i nadal zamieszkiwana. Poza skansenem przetrwał we wsi już tylko jeden budynek kryty strzechą

Zagroda-Muzeum w Markowej:
http://www.ronet.pl/impresje_Polska-architektura-drewniana-Skansen-w-Markowej-24-marca-2007_253.html
Publikacje poświęcone Markowej:

Z dziejów wsi Markowa. Praca zbiorowa pod red. Józefa Półćwiartka. Towarzystwo Przyjaciół Markowej, Rzeszów 1993
Muzeum wsi Markowa. Przewodnik. Towarzystwo Przyjaciół Markowej, Markowa 2002
W Gminie Markowa. Wyd. z inicjatywy Wójta Gminy Markowa, Krosno 2003
W Gminie Markowa t. III „Ocalić od zapomnienia”. Wójt Gminy Markowa, Markowa 2004
Markowa - sześć wieków tradycji. Z dziejów kultury i społeczeństwa. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji XX-lecia Towarzystwa Przyjaciół Markowej w dniach 22-23 maja 1999 r. Red. Wojciech Blajer, Jacek Tejchma, Urząd Gminy Markowa, Markowa 2005
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy. (Zdjęcia z lat ok. 1920-1944). Autor tekstu Mateusz Szpytma. IPN, Warszawa 2007

Artykuły autorstwa dr inż. arch. Małgorzaty Drożdż-Szczybury
- „Tradycja w Markowej” w Spotkania z zabytkami 10/1997
- „Zagroda-Muzeum zachowanie tradycji miejsca” w Aura 6/1998
- „Historia zobowiązuje” w Poznaj swój kraj, 5/2001
Fotografia archiwalna z okresu międzywojennego
Fot. Józef Ulma

Fotografia archiwalna z okresu międzywojennego
Fot. Józef Ulma

Źródło ilustracji archiwalnych: "Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy." Autor: Mateusz Szpytma. IPN, Warszawa 2007
Fotografie Sławomir Kasper
Markowa, lato 2007
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl