Inne wydarzenia:

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Projekt: KIELAN PAPROCKI BIURO PROJEKTÓW s.j. ul. Biskupia 12/3, Kraków
Lokalizacja: Kraków, ul. Macedońska
Skład zespołu

Architektura:
mgr inż. arch. Wiktor Kielan
mgr inż. arch. Marcin Paprocki
mgr inż. arch. Piotr Flejtuch
mgr inż. arch. Agnieszka Kielan
stud. arch. Wiktor Janicki
stud. arch. Marek Piątek
stud. arch. Marek Frączek

Wizualizacje:
mgr inż. arch Grzegorz Rak
mgr inż. arch Rafał Matuszewski

Konstrukcje:
mgr inż. Zbigniew Tomczyk
mgr inż Paweł Wisz

Instalacje wewnętrzne:
mgr inż. Jan Grzegorczyk

Instalacje elektryczne
mgr inż. Tadeusz Sypek
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
W zakres całości zamierzenia wchodzą: budynek mieszkalny wielorodzinny z szybami windowymi, śmietnikiem wewnętrznym, garaż podziemny, ciąg pieszy na tarasie garażu oraz wjazd wewnętrzny do garażu.
W budynku znajduje się 50 samodzielnych lokali mieszkalnych. Każdemu lokalowi przypada jedno pomieszczenie lokatorskie i miejsce postojowe. Dla 42 mieszkań przewidziano miejsca postojowe w garażu, dla 8 przewidziane będą miejsca wzdłuż granicy z ulicą Sułkowskiego i realizowane wraz z przebudową w/w ulicy.
Budynek projektowany jest jako galeriowy, z dwoma klatkami schodowymi lokalizowanymi poza obrysem bryły głównej, przy galeriach. Jedna z klatek schodowych wyposażona jest w windę towarowo osobową, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby gwarantował potrzeby funkcji, estetyki Inwestora i potencjalnych użytkowników. Projekt został poprzedzony analizą uwarunkowań miejscowych oraz zapotrzebowaniem rynku.
Przedmiotowa działa posiada spory spadek w kierunku północnym, z maksymalną niweletą równą 430 cm. Z uwagi na powyższe, oraz na nieregularny zbliżony do trapezu kształt działki i dzięki równoległemu w stosunku do granic wyznaczeniu linii obrysu budynku uzyskuje się bardzo wyraźne urozmaicenie plastyki bryły budynku oraz zagospodarowania terenu. Projektowany kształt i forma budynku wpływa na pełniejsze wykorzystanie warunków terenowych przedmiotowej inwestycji.
Do każdego lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze „schowek lokatorski” lokalizowane w przyziemiu z wejściem bezpośrednim z zewnątrz. Budynki wyposażone są także w pomieszczenia przyłącza wody, pomieszczenia rozdzielni, wentylatornię oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze lokalizowane w garażu oraz pod pomieszczeniem wsypu na parterze z wejściem bezpośrednim z przedsionka klatki schodowej. Wszystkie lokale mieszkalne posiadają bezpośrednie wejścia z zewnątrz, z galerii. Do wszystkich mieszkań wejścia bezpośrednie projektuje się poprzez przedsionek wejściowy. Na dachu budynku projektuje się tarasy ziemne „zielone” biologicznie czynne nie dostępne. Dostępne są jedynie tarasy nad fragmentem północnym nad trzecim i nad piątym piętrem. Do budynku przynależne jest projektowane 42 wydzielone miejsca postojowe w garażu oraz 8 przy ciągu pieszo jezdnym.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl