Inne wydarzenia:

Prace polskich uczestników konkursu na projekt-propozycję budowy samowystarczalnego budynku mieszkalnego.
Lokalizacja: The Institute for Advanced Architecture of Catalonia IAAC
The Institute for Advanced Architecture of Catalonia IAAC zorganizował międzynarodowy konkurs dla architektów, studentów i projektantów na projekt-propozycję budowy samowystarczalnego budynku mieszkalnego (Self-sufficient Housing. The Self Fab Mouse. IAAC 2nd Advanced Architecture Contest).

Organizatorzy oczekiwali, że w swoich projektach uczestnicy konkursu zbadają możliwości budowy domu przez samych mieszkańców.
Autorzy:
Paweł Krzysztof Dadok
Michał Rogowski
Autorzy:
Konstanty Stajniak
Aleksander Oniszh
Krzysztof Lagutko
Krzysztof Gornicki
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl