Inne wydarzenia:

Projektu basenu odkrytego
Projekt: DOMINO grupa architektoniczna
Lokalizacja: Pyrzyce
Zespół projektowy:

arch. Wojciech Dunaj
arch. Michał Kędzia
arch. Aleksandra Kantor

http://www.grupadomino.pl

1.1. Rozwiązania przestrzenne:
Zespół basenowy zaprojektowano w taki sposób aby wyeksponować walory miejsca i stworzyć odpowiednie warunki do rekreacji i odpoczynku. Przy projektowaniu uwzględniono sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, istniejące zagospodarowanie kąpieliska oraz etapowanie inwestycji. Komunikację samochodową ograniczono do niższego tarasu działki nr 50 lokalizując tam miejsca postojowe dla samochodów osobowych, parking rowerowy oraz główne dojście piesze. Wyższy taras działki nr 50, powyżej skarpy, przeznaczono wyłącznie dla ruchu pieszego oraz funkcji rekreacyjnych, sportowych i dla odpoczynku. Na granicy obu przestrzeni funkcjonalnych i przestrzeni o różnym charakterze zlokalizowano pawilon obsługujący kąpielisko stanowiący zarówno element wejściowy jak również przegrodę przestrzenną. Podkreślono strefę wejściową do budynku poprzez wytworzenie placu wejściowego na wyższym tarasie działki nr 50 łączącego wejście do kąpieliska i niezależne wejście do kawiarni. Uzupełnieniem partii wejściowej i całego zespołu kąpielisk jest mała architektura oraz zieleń.
1.2. Zagospodarowanie terenu:
(opis zagospodarowania terenu działek nr 45, 46 i 48/3 w części komunikacyjnej)
Dojście do zespołu basenowego zaprojektowano od strony ul. Basenowej poprzez parkingi dla samochodów osobowych i parking rowerowy. Dojście piesze o szerokości około 6,0m prowadzi na uniesiony plac wejściowy poprzez schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych (pochylnia w kierunku kawiarni). Pawilon obsługujący kąpielisko stanowi granicę przestrzeni ogólnodostępnej i przestrzeni zespołów basenowych. Od placu wejściowego zaprojektowane wejście na teren basenów jako ciąg pieszy prowadzący do holu wejściowego lub bezpośrednio na teren basenów a także w kierunku widowni i przeszłego basenu krytego. Przejście do basenu krytego zaprojektowanego w sposób dyskretny za skarpą widowni. W centralnej części działki zaprojektowano zespół basenowy składający się z basenu sportowego o czterech torach 50 metrowych, basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią o długości 60 m, basenu dla dzieci typu brodzik, basenu solankowego. W sąsiedztwie basenu sportowego zaprojektowano terenową widownię dla około 270 osób z siedziskami plastikowymi. W sąsiedztwie basenu rekreacyjnego na granicy plaż utwardzonych zaprojektowano natryski zewnętrzne. Uzupełnieniem zagospodarowania działki nr 50 są plaże trawiaste o powierzchni około 5500 m2 i plaże utwardzone oraz tarasy. Plaże utwardzone oraz tarasy zewnętrzne wykonane z deski tarasowej egzotycznej i płyt kamiennych. Za przejściem prowadzącym do basenu krytego zaprojektowano teren zielony przeznaczony w następnych etapach na boisko do piłki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci (elementy poza zakresem SIWZ i umowy). Północno – zachodnią część działki przeznaczono na rezerwę terenu dla basenu krytego (poza zakresem umowy).
Południowo – zachodnią część działki na której terenie położone jest wyschnięte jezioro pozostawiono bez zmian przeznaczając teren na rezerwę dla wodnego driving range (element poza zakresem opracowania i umowy).
1.3. Rozwiązania funkcjonalne.
Pawilon obsługujący kąpielisko zawiera wszystkie pomieszczenia służące do obsługi basenów. Poprzez rozcięcie budynku poprowadzono dojście do basenu odkrytego, holu wejściowego oraz do przyszłego basenu krytego oraz widowni. W przestrzeni przejścia zlokalizowano hall wejściowy z kasami oraz przedsionkiem. Z holu zapewniono wyjście na teren basenu oraz dojście do zaplecza sanitarnego. W boksie wejściowym zaprojektowano także pokój ratowników wraz z zapleczem sanitarnym dla ratowników.
Poprzez komunikację w przestrzeni, której umieszczono szafki typu sejf zapewniono dojście do zespołu sanitarnego składającego się z przebieralni, natrysków i wc także dla osób niepełnosprawnych. W przestrzeni zaplecza sanitarnego umieszczono również pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na środki czystości oraz wc męski i damski dla kawiarni.
Poprzez wspomnianą komunikacje zapewniono dostęp do kawiarni. Kawiarnia posiada także bezpośredni dostęp z zewnątrz od strony placu wejściowego poprzez pochylnię. Takie rozwiązanie umożliwia funkcjonowanie kawiarni poza godzinami otwarcia kąpieliska a także w okresie jesienno – zimowym. Boks kawiarni składa się z części przeznaczonej dla konsumentów oraz zaplecza kawiarni składającego się z kuchni ze zmywalnią i pomieszczeniem na odpadki, magazynów oraz szatni personelu z zapleczem sanitarnym. Z kawiarnią powiązano taras kawiarni częściowo zadaszony. Zadaszenie wykonano z tkaniny (płótno żeglarskie) na konstrukcji drewnianej.
Po drugiej stronie przejścia zaprojektowano boks techniczny składający się w części parterowej z kotłowni (gazowej), pomieszczenia personelu z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia gospodarczego oraz z dostępnęj od strony kąpieliska wypożyczalni sprzętu plażowego. W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia obróbki wody basenowej. Dostęp do kondygnacji piwnicznej zapewniono poprzez zewnętrzne schody.
Elementem spinającym wszystkie boksy jest kamienna ściana stanowiąca także ogrodzenie zewnętrzne kąpieliska. Pozostała część kąpieliska ogrodzona płotem w konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi.
Centralną część kąpieliska zajmuje zespół basenowy w konstrukcji z blachy stalowej nierdzewnej z elementami atrakcji basenowych: zjeżdżalnia rurowa długości 60 metrów, zjeżdżalnia prosta rodzinna. Zasilanie niecek w czystą wodę będzie odbywać się poprzez kanały denne. Odprowadzenie wody z basenów będzie odbywać się poprzez rynnę przelewową na całym obwodzie niecki. Zapewniono dostęp do basenów także osobom niepełnosprawnym poprzez specjalną platformę basenową. Wszystkie atrakcje basenowe zlokalizowane w nieckach basenowych wykonane będą ze stali nierdzewnej. Zjeżdżalnia prosta rodzinna o szerokości 2,5 metra i długości 12 metrów. Zjeżdżalnia rurowa wyposażona w rurę hamowną w niecce basenowej oraz klatkę schodową otwartą w konstrukcji stalowej ocynkowanej.

1.4. Rozwiązania komunikacyjne:
Działka nr 48/3:
1 zmiana włączenia ulicy Basenowej w ulicę Cmentarną
2 poszerzenie ulicy do 7,0m
3 wykonanie obustronnych chodników
4 nawierzchnia ulicy Basenowej asfaltowa
5 nawierzchnia chodników z kostki betonowej prostokątnej
6 przedłużenie ulicy Basenowej na działkę nr 48 jako element obsługi innych działek w sąsiedztwie oraz obsługa przyszłego basenu krytego (element poza zakresem opracowania i umowy)

Działka nr 45:
• parking dla samochodów osobowych w ilości 52 mp
• wjazd na parking od strony ul. Cmentarnej
• dojście do ulicy Basenowej chodnikiem poprzez działkę nr 45 oraz w sąsiedztwie działki nr 46
• nawierzchnia miejsc postojowych, chodników oraz dojazdów z kostki betonowej prostokątnej w trzech kolorach

Działka nr 46:
• parking dla autokarów w ilości 16 mp
• wjazd na parking od strony ul. Basenowej
• dojście do ulicy Basenowej chodnikiem w sąsiedztwie działki nr 45
• nawierzchnia miejsc postojowych, chodników oraz dojazdów z kostki betonowej prostokątnej w trzech kolorach

Uzupełnieniem projektowanego zagospodarowania działek komunikacyjnych jest zieleń niska, średnia i wysoka oraz oświetlenie terenu.

Działka nr 50 - wschodnia część działki:
• włączenie działki w ulicę Basenową dwoma wjazdami
• zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 84 mp, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych
• w sąsiedztwie miejsc postojowych zaprojektowano parking rowerowy
• dojście główne do basenu od strony ul. Basenowej ciągiem pieszym o szerokości około 6 metrów, nawierzchnia dojścia częściowo kamienna częściowo z drewna egzotycznego w sąsiedztwie placu wejściowego
1.5. Materiały wykończeniowe elewacyjne:
• elewacje w technologii lekkiej – suchej wykończone:
• deską z drewna egzotycznego lub z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo biologicznie i przeciwpożarowo na podkonstrukcji drewnianej (boks z kawiarnią i boks techniczny)
• płytą elewacyjną laminatową w kolorze żółto – pomarańczowym na podkonstrukcji stalowej lub drewnianej (boks wejściowe z pomieszczeniami ratowników)
• płytą cementowo – drzazgową Cetris w kolorze szarym (boks zaplecza sanitarnego)
• ściana „kurtynowa” obłożona okładziną kamienną w kolorze grafitowym
• obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytanowo - cynkowej
• rury spustowe wewnętrzne w systemie podciśnieniowym typu Pluvia z wpustami ogrzewanymi elektrycznie
• okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe anodowane o współczynniku U = 1,1W/m2K, szklone szkłem bezpiecznym
• dach odwrócony wykończony żwirem
• balustrady zewnętrzne wykonane z elementów stalowych ocynkowanych galwanicznie
• częściowo zewnętrzne tarasy wykończone drewnem egzotycznym
• schody zewnętrzne zaplecza sanitarnego z blachy stalowej nierdzewnej antypoślizgowej
• elementy wylewane wykonane w technologii betonu licowego
• ściana żaluzjowa boksu zaplecza sanitarnego wykonana w konstrukcji drewnianej (element całkowicie rozsuwany)

1.6. Konstrukcja i materiały wykończeniowe wewnętrzne:
Konstrukcja tradycyjna, murowana:
• ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków typu Porotherm 24,0cm
• ściany działowe z bloczków gazobetonowych gr. 8,0cm
• ławy fundamentowe wylewane
• ściany fundamentowe z bloczków betonowych
• stropy wylewane żelbetowe lub w konstrukcji drewnianej lub stalowej
• baseny w konstrukcji z blachy stalowej nierdzewnej posadowione na żelbetowych wylewanych ławach
• trybuny terenowe na sztucznie wysypanej skarpie
• schody do piwnicy betonowe na gruncie
• schody widowni betonowe na gruncie

Materiały wykończeniowe:
• pełne drzwi wewnętrzne drewniane płytowe
• przeszklenia komunikacji wewnętrznych szkło bezpieczne w stolarce aluminiowej anodowanej
• parapety wewnętrzne postforming w kolorze szarym
• posadzki:
• posadzki komunikacji, kawiarni, wypożyczalni: masa epoksydowa
• posadzki zaplecza sanitarnego terakota antypoślizgowa
• posadzki pomieszczeń personelu, ratowników: terakota antypoślizgowa
- posadzki pomieszczeń mokrych: terakota
• posadzki pomieszczeń technicznych: gres techniczny
- tynki wewnętrzne i wykończenie ścian:
- tynki gipsowe na mokro
- wykończenie ścian: farba akrylowa zmywalna
- wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych typu wc, natryski glazura do wysokości 2,0m, a powyżej farba akrylowa zmywalna
• ściany kotłowni, pomieszczeń technicznych, wypożyczalni sprzętu, pomieszczenia obróbki wody wykończone glazurą do wysokości 2,0m
• sufity podwieszane w holu wejściowym, komunikacji i kawiarni z płyt akustycznych typu
Heraklith
• ścianki działowe boksu zaplecza sanitarnego wykończone płytą drewnopochodną OSB
1.7. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Budynek użyteczności publicznej jednokondygnacyjny:

• kategoria zagrożenia ludzi ZLIII, budynek niski
• wymagana klasa odporności pożarowej "D" zapewniona
• obiekt w jednej strefie pożarowej
• obiekt bez hydrantów wewnętrznych
• warunki ewakuacji proste zapewnione, długość dojść nie większa niż 30m
• sprzęt gaśniczy:
• 1 szt. / 100 m2 typu GP-2ABC
• dojazd przeciwpożarowy nie wymagany
• w holu głównym i na drogach ewakuacyjnych meble trudnozapalne
• wydzielenie przeciwpożarowe kotłowni gazowej

1.8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Budynek w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ciągi piesze o nachyleniu maksymalnym 5%. Poziom parteru posiada zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. W zagospodarowaniu terenu zaplanowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono w toalety dla osób niepełnosprawnych. Basen sportowy i rekreacyjny z dostępem dla osoby niepełnosprawnej poprzez platformę.
1.9. Podstawowe dane liczbowe.
Zestawienie bilansu terenu:

Działka nr 50:
Powierzchnia przeznaczona do zainwestowania: 16982,0 m2
1) powierzchnia zabudowy: 742,1 m2
2) powierzchnia lustra wody (wszystkie baseny): 1074,6 m2
3) powierzchnia zieleni (także elementy poza zakresem umowy: boisko do piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci): 9079,0 m2
4) powierzchnie utwardzone: 6086,3 m2, w tym:
- powierzchnia dróg 886,1 m2
- powierzchnia parkingów 1005,5 m2

Działki nr 48/3 (ul. Basenowa), nr 45 (działka z parkingami dla samochodów osobowych), nr 46 (działka z parkingami dla autobusów)
Powierzchnia przeznaczona pod zainwestowanie: 10247,3 m2
5) powierzchnia zielona: 2186,9 m2
6) powierzchnia dróg: 3896,7 m2
7) powierzchnia chodników: 2543,3 m2
8) powierzchnia parkingów: 1620,4 m2

Powierzchnie basenowe:
9) basen sportowy: 500,0 m2 (głębokość 1,35 – 1,80 m)
10) basen rekreacyjny: 479,6 m2 (0,9 – 1,35 m)
11) brodzik dla dzieci: 69,7 m2 (0,2 – 0,6 m)
12) oczko solankowe: 25,3 m
Razem: 1074,6 m2

Orientacyjna ilość osób na basenie:
13) ilość osób wynikająca wprost z powierzchni lustra wody: około 400 osób
14) przy założeniu powierzchni plaż około 6000,0 m2 ilość osób: 750 osób
Zakłada się wstępnie orientacyjną ilość osób na około 800 osób (max. 1000 osób)

Powierzchnia użytkowa: 705,1 m2
Powierzchnia całkowita: 865,6 m2
Powierzchnia zabudowy: 742,1 m2
Kubatura: 2 060,0 m2
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl