Inne wydarzenia:

SpaArt 2008
Lokalizacja: Polska
SPA-ART 2008 ROZSTRZYGNIĘTY!


Jury otwartego konkursu dla projektantów SPA-ART 2008 w składzie:

1. prof. Tomasz Matuszewski – Przewodniczący Jury
2. Jarosław Szymański – Członek Jury
3. Renata Kalarus – Członek Jury
4. Piotr Koszek – Członek Jury
5. Paweł Jędra – Członek Jury

w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu SPA-ART 2008, postanawia:

Nie przyznawać I nagrody w tej edycji konkursu.
W związku z nie przyznaniem I nagrody, jury zdecydowało zwiększyć kwoty należne za zajęcie II i III miejsca oraz:

* przyznać równorzędne dwie II nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł. każda:

1. Kamilowi Kiendzierskiemu za projekt ECCENTRIC
2. Jakubowi Sobiepankowi za projekt BATH&SHOWER

* przyznać równorzędne dwie III nagrody pieniężne w wysokości 4 000 zł. każda:

1. Gustawowi Lange za projekt MADEMOISELLE
2. Radosławowi Dziadkowi i Agnieszce Gałwiaczek za projekt SPARTA

szczegóły rozstrzygnięcia konkursu na stronie http://poolspa.pl/pl/spaart2008/
II miejsce

Kamil Kiendzierski
ECCENTRIC
II miejsce

Jakub Sobiepanek
BATH&SHOWER
III miejsce

Gustaw Lange
MADEMOISELLE
III miejsce

Radosław Dziadek
Agnieszka Gałwiaczek
SPARTA
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl