Inne wydarzenia:

Wręczenie nagród Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze
Lokalizacja: Warszawa 22.XII.2008
Kwestia standardu jakościowego w architekturze, budownictwie, planowaniu przestrzennym i urbanistyce jest bardzo ważna. Do kategorii ekonomicznej "cena" zamawiający coraz chętniej deklarują dodanie również ekonomicznej kategorii "jakość" - powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński. W 53 edycji konkursu spośród 41 zgłoszonych wniosków, na nagrody zdaniem Komisji Nagród zasłużyło 14 prac - przyznano 3 nagrody pierwszego stopnia, 4 drugiego i 7 trzeciego. Uroczystość odbyła się 22 grudnia br., w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
Nagrodzone prace to m.in. zrealizowany projekt Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej Symfonia w Katowicach, projekt Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornej. Nagrody w imieniu Ministra Infrastruktury wręczali Podsekretarze Stanu Olgierd Dziekoński i Piotr Styczeń oraz przewodniczący Komisji Nagród prof. Zbigniew Pawłowski. Zabierając głos w imieniu Komisji Nagród, przewodniczący jury zwrócił uwagę, że nagrodzone głównymi nagrodami w tym roku prace uwzględniają uwarunkowania konserwatorskie i z szacunkiem odnoszą się do ładu przestrzennego otoczenia. Prowadząca uroczystość Zastępca Dyrektora Biura Informacji i Promocji Teresa Jakutowicz dodała, że konkurs uwypukla to co jest marzeniem projektanta - nie wystarczy zaprojektować dom, trzeba umieścić w nim duszę. W imieniu laureatów podziękowania złożył Andrzej Bulanda - laureat nagrody I stopnia.
Podczas uroczystości zakończonej świąteczno-noworocznymi życzeniami i opłatkiem wieloletni członek Komisji Nagród ministrów ds. budownictwa od kilkudziesięciu lat oraz przez ostatnie 17 lat pełniący funkcję Przewodniczącego Sekcji Architektury i Budownictwa Tadeusz Mrówczyński otrzymał odznakę honorową Ministra Infrastruktury „Za zasługi dla budownictwa”.

Nagrody ministrów ds. budownictwa - ustanowione w 1955 r. - przyznawane są od 1956 r., początkowo nagradzano wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej, obecnie ocenie podlegają wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach: architektura, budownictwo, planowanie przestrzenne i urbanistyka.
Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie pracy z dziedziny architektury i budownictwa, które muszą być zrealizowane lub zastosowane w praktyce budowanej, plany i studia zagospodarowania uchwalone i opublikowane a rozwiązania techniczne i technologiczne -wdrożone; prace naukowo-badawcze zaopiniowane przez zleceniodawcę. Kryteria wyboru najlepszych prac to oryginalność, odkrywczość, wysokie walory jakościowe i ekonomiczne, osiągnięcie ma przyczyniać się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych

Komisja Nagród - organ opiniodawczo-doradczy Ministra - która składa się z wybitnych fachowców w dziedzinach objętych konkursem, czynnych twórców, profesorów wyższych uczelni, pracowników instytutów naukowo-badawczych, dokonuje wyboru najlepszych prac w procedurze dwustopniowej. Oceny i wstępnej kwalifikacji dokonują Sekcje Komisji Nagród: Architektury i Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, ostatecznej - Prezydium Komisji Nagród, po czym przedkłada Ministrowi do akceptacji propozycje przyznania nagród - I, II, III stopnia.

Nagrody przyznawane są w formie dyplomu i nagrody pieniężnej, która przekazywana jest na indywidualne konta Laureatów.

W bieżącym roku na konkurs wpłynęło 41 wniosków: 33 z dziedziny architektury i urbanistyki, 8 z planowania przestrzennego i urbanistyki.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Album prezentujący nagrodzone prace (plik pdf - 3 MB)
http://ronet.pl/pliki/nmi_2008.pdf

Okładka albumu plik pdf
http://ronet.pl/pliki/nmi_2008_o.pdf
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl