Inne wydarzenia:

Nagroda Ministra Infrastruktury I stopnia 2008 - Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej SYMFONIA
Projekt: Konior Studio
Lokalizacja: Katowice
Zrealizowany projekt Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej SYMFONIA w Katowicach

Nagroda za zaprojektowanie rozbudowy Akademii, tworzącej całość programową i przestrzenną, stanowiącej nowy fragment miasta w postaci zwartego układu urbanistycznego, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich, a w szczególności za:
- budynek o unikalnych wartościach architektonicznych,
- konsekwentne integrowanie dawnej i współczesnej architektury,
- uszanowanie zabytkowej substancji zgodnie ze sztuką konserwatorską.

Zaprojektowany budynek składa się z dwóch części: biblioteczno-administracyjnej i sali koncertowej.
Jego powierzchnia użytkowa wynosi 7339 m2 (z częścią istniejącą 14 119 m2). Atrium stanowi przestrzeń wielofunkcyjną o elastycznej aranżacji.
Sala koncertowa stwarza możliwość realizacji różnorodnych form muzycznych. Zaprojektowany zespół uzupełnia również inne brakujące funkcje uczelni.

Nagrodę otrzymał zespół w składzie:
TOMASZ M. KONIOR, A. KRZYSZTOF BARYSZ, ANDRZEJ WITKOWSKI, ALEKSANDER NOWACKI, EWA NOWACKA, JOANNA KORCZYŃSKA, MAREK KORYCZAN, MACIEJ STRĄCZEK, WOJCIECH CZAPNIK, PIOTR ZOWADA, ANNA ZAWIŁA, MACIEJ NIEWIADOMSKI, MARCIN JURKIEWICZ

KONIOR STUDIO ul. Kilińskiego 46, 40-062 Katowice tel. 032 609 56 00, fax 032 609 56 09
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl