Inne wydarzenia:

Fotorelacja z wernisażu - Architekt poza architekturą - Iwona Fischer-Zuziak
Zdjęcia: Biś Lisowski
Lokalizacja: Kraków SARP


Krakowski Oddział SARP przedstawił 5 października 2010 kolejną odsłonę z cyklu wystaw związanych z przygotowywaną publikacją książkową “Architekt poza architekturą”. Tym razem autorska wystawa Iwony Zuziak, malarki i absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.


Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP, stowarzyszenia twórczego skupiającego czynnych architektów, powziął zamiar zaprezentowania twórczości osób, które ukończyły studia architektoniczne lub studiowały architekturę na krakowskim Wydziale Architektury a nie praktykują w tym zawodzie. Nie uprawiając profesji architekta działają twórczo na innych niwach – głównie w dziedzinach artystycznych: sztukach pięknych, muzyce, filmie, literaturze, choć i nie tylko. Innymi słowy, działają jako ARCHITEKCI POZA ARCHITEKTURĄ.
Grono takich osób, jak wiemy, nie jest wcale małe, a ich dokonania w dziedzinie kultury bywają powszechnie znane. Nie jest jednak powszechnie znany fakt posiadania przez nich wykształcenia architektonicznego.
Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tych postaci szerokiej publiczności w niezwykłym kontekście, uzupełnieniem wiedzy o ludziach wybitnych, będących ambasadorami Krakowa i krakowskiej kultury wyrosłej z architektury.

Czy ktoś wie co łączy reżysera filmowego Janusza Majewskiego, kompozytora i malarza Jana Kantego Pawluśkiewicza, fotografika Wojciecha Plewińskiego, Marka Grechutę, Andrzeja Mleczkę, piosenkarkę i poetkę Barbarę Szczepańską, reżysera TV Stefana Szlachtycza, Zbigniewa Beksińskiego, pilota odrzutowców Zbigniewa Staryszaka, Sławomira Mrożka, Jerzego Turbasę, Zofię de Ines, speleologa i polarnika Macieja Kuczyńskiego ? Wszyscy oni, i jeszcze wielu innych, studiowali architekturę w Krakowie.


Projekt ARCHITEKT POZA ARCHITEKTURĄ stanowi przedsięwzięcie obejmujące:

- publikację w formie atrakcyjnego wydawnictwa prezentującego ok. 40 studentów i absolwentów krakowskiego Wydziału Architektury PK, którzy nie uprawiają zawodu architekta a znacząco odznaczyli się swoim dorobkiem twórczym w innych dziedzinach kultury lub wykonują po prostu zupełnie inny zawód.

- opracowanie i uruchomienie strony internetowej www.architektpozaarchitektura.pl

- cykl wystaw autorskich niektórych bohaterów książki w Galerii SARP, a to:

1.06.2010 – 12.06.2010 – Joanna Stożek, malarstwo
15.06.2010 – 26.06.2010 – Wojciech Plewiński, Wacław Nowak, Zbigniew Łagocki, fotografia
29.06.2010 – 10.07.2010 – Jerzy Turbasa, Artystyczna Pracownia Krawiecka
13.07.2010 – 30.07.2010 – Jan Kanty Pawluśkiewicz – malarstwo „żel-art”


Iwona Fischer-Zuziak
Krakowianka, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, uzyskując dyplom architekta w roku 1971. W 1975 roku rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zakończone dyplomem w 1979 roku. Od 1974 roku pracuje nieprzerwanie w Samodzielnym Zakładzie Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1986 przeprowadziła przewód kwalifikacyjny I-go stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując stopień adiunkta, co dało jej uprawnienia do prowadzenia samodzielnych zajęć z zakresu teorii barwy, kompozycji i malarstwa. W roku 1999 jej przewód kwalifikacyjny II-stopnia na ASP w Krakowie zatwierdziło Ministerstwo Kultury i Sztuki. W dorobku artystycznym malarki jest 25 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, oraz udział w 25 wystawach zbiorowych. Obrazy artystki znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, między innymi w Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, USA, Kanadzie, oraz w Italii.
Efektem fascynacji Iwony Fischer-Zuziak teatrem, jest malowany - nie przerwanie - od 1992 roku cykl portretowy artystów i przyjaciół teatru, oraz projekty scenografii i kostiumów, wykorzystane w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie oraz w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.


Kolejne spotkania:
19.10.2010 – 30.10.2010 – Tadeusz Płaszewski, fotografia
09.11.2010 – 22.11.2010 – Witold Górka, fotografia
07.12.2010 – 20.12.2010 – Hanna Gąsienica-Samek, malarstwo

- konferencję, zjazd bohaterów książki połączony z multimedialnymi autorskimi prezentacjami i wypowiedziami oraz prezentacją książki ARCHITEKT POZA ARCHITEKTURĄ 15 października 2010 o godz. 16-tej we Dworze Kościuszko

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz organizacyjno – finansowym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Krystyna Łyczakowska,
kurator

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl