Inne wydarzenia:

Wyróżnienie dla budynku z Gliwic - Architektura Roku Woj. Śląskiego 2011
Projekt: ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP
Lokalizacja: Gliwice

Budynek Biurowy FIS-SST, położony w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

Autorzy: ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP


http://www.zalewskiag.com/


Lokalizacja obiektu:
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
ul. Bojkowska 37c
44-100 Gliwice

Inwestor: FIS-SST Sp. z o. o.

Rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego

28 października 2011 roku jury XVII edycji konkursu przyznało pracowni ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP wyróżnienie w kategorii Obiekt Roku za budynek biurowy FIS-SST.

Stare miasto – nowy świat: budynek biurowy firmy FIS-SST w Gliwicach

„Przemysł wokół nas znika szybciej niż przemysł w nas” Negt 1996

Śląsk – najbardziej uprzemysłowiona część Polski - przechodzi metamorfozę. Tam gdzie dawniej królował przemysł ciężki, teraz – zgodnie z duchem naszych czasów – zaczynają się zadomawiać nowoczesne technologie. Oddech przemysłu coraz słabiej wyczuwany, ale ciągle rzeczywisty, pozostawia ślady w przestrzeni regionu. Ślady te stają się początkiem zmiany, zmiany kierunków rozwoju, przestrzeni, mentalności, kultury, wreszcie architektury.

Przykładem takiej wielopłaszczyznowej zmiany jest Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice", które tworzy się na obszarach pozostałych po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice" funkcjonującej w tym miejscu od XIX do końca XX wieku. Intencją Agencji Rozwoju Lokalnego - założyciela Centrum - była zmiana negatywnych konotacji związanych ze zdegradowanym terenem kopalni i zastąpienie ich obrazem miejsca, które tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju firm nowoczesnych technologii.

Tu właśnie, pomiędzy odnowionymi budynkami kopalni a wyrobiskową hałdą zlokalizowany został budynek biurowy firmy FIS-SST. Niewielki obiekt, przeznaczony dla ok. 100 pracowników i zrealizowany przy bardzo ograniczonym budżecie, został zaprojektowany jako siedziba firmy, spełniająca jej obecne i przyszłe potrzeby - obecnie wywiera wpływ daleko wykraczający poza pierwotne założenia Inwestora. Jako pierwszy budynek na terenie Biznes-Parku „Nowe Gliwice” jest katalizatorem dalszego rozwoju i stymulatorem kolejnych jego przemian. Przyczynił się do zainwestowania terenów pokopalnianych i zainteresowania parkiem nowych inwestorów, którzy obecnie rozpoczynają tam realizację nowych obiektów. Wizerunek obiektu związał się na stałe nie tylko z Parkiem Biznesu, lecz jest także chętnie wykorzystywany jako wizytówka pozytywnych przemian przez Miasto Gliwice, dla którego biurowiec jest jednym narzędzi promocji swego wizerunku pod hasłem „Stare Miasto – Nowy Świat”. Dzięki tym działaniom, a także zainteresowaniu mediów, budynek jest dobrze znany i rozpoznawalny, co w nieoczekiwany dla właściciela sposób zaowocowało promocja firmy, wykraczającą poza aspekt jej merytorycznej działalności. Jedną z form „medialnego życia” budynku są informacje i dyskusja w mediach socjalnych.

Potwierdzono więc siłę architektury i dobrego designu jako narzedzia marki i wizerunku oraz dobrych relacji ze społeczeństwem, co jest powodem dumy zarówno właściciela obiektu, pracowników jak i projektantów.


Sąsiedztwo budynków kopalni oraz hałdy a także profil firmy Inwestora zajmującej się zaawansowanymi technologiami IT stały się inspiracją dla kreacji minimalistycznej w wyrazie architektury i rygorystycznego potraktowania budowlanych rozwiązań obiektu.

W obiekcie przeciwstawiono tendencję low-tech w zakresie rozwiązań budowlanych, specjalistycznym rozwiązaniom służącym poprawie efektywności pracy. W zakresie budynku osiągnięto dobre efekty przestrzenne i eksploatacyjne pomimo przyjęcia niskich nakładów inwestycyjnych. Ograniczone koszty realizacji zostały tu potraktowane jako inspiracja do poszukiwania rozwiązań zapewniających jednocześnie komfort pracy i użytkowania, wysoka estetykę i jakość architektury.
Jako przykład takiego zastosowania można wskazać zastosowanie stałych żaluzji drewnianych, w połączeniu ze znacznym wycofaniem ściany właściwej budynku (wytworzeniem podcienia). Rozwiązanie pozwala na unikniecie zbyt dużego nasłonecznienia i przegrzania pomieszczeń o każdej porze dnia i roku, zapewniając dodatkowo użytkownikom możliwość otwarcia okien-drzwi i wyjścia na zewnątrz, lecz do chronionej strefy budynku. Zastosowane rozwiązanie pozwala na ochronę przed intruzami, a także uzyskanie jednolitego efektu estetycznego - liniowa kompozycja żaluzji konsekwentnie budująca bryłę pawilonu intencjonalnie tworzy obiekt bliższy abstrakcyjnemu prostopadłościanowi niż klasycznemu budynkowi.

Należy pamiętać jednak o spełnieniu podstawowego celu realizacji budynku – zapewnieniu optymalnych warunków pracy personelu. Organizacja obiektu stanowi znaczny postęp w kulturze pracy. Wydzielono pomieszczenia formalnych, jak i nieformalnych spotkań, sale konferencyjne i szkoleniowe oraz „przestrzenie publiczne”. Wszystkie przestrzenie pracy dostosowane są do jej trybu i specyfiki pracy – łączenia lub wydzielania mniejszych i większych grup roboczych, następującej ad-hoc zmiany liczby zatrudnionych, etc. Budynek jest także dostosowany do przyszłej rozbudowy, związanej z rozwojem firmy. Przestrzenie „nieformalne” służą wypoczynkowi, relaksowi, a także pracy: są to jadalnia, pokój gier oraz wewnętrzne patio. Z pokojów, pracownicy wychodzą bezpośrednio na zewnątrz, by zaczerpnąć oddechu w przestrzeni otoczonej drewnianymi żaluzjami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl