Inne wydarzenia:

Sukcesy studentów nowego programu magisterskiego Architecture for Society of Knowledge z Politechniki Warszawskiej


Miło nam poinformować, iż studenci nowej anglojęzyczne specjalności Architecture for Society of Knowledge na studiach magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odnieśli w ostatnich dniach dwa poważne sukcesy przedstawiając projekty wykonane w ramach studiów (więcej o specjalności w dalszej części tekstu).


Studenci Zuzanna Kołtowska i Krzysztof Marciszewski otrzymali Nagrodę Publiczności w międzynarodowym konkursie re:connect w Vancouver na projekt - ideę zagospodarowania wschodniej części miasta. Praca jest projektem kursowym w ramach Design Studio 1 na pierwszym semestrze studiów ASK. Projekt wykonano pod kierunkiem dr arch. Jana Słyka oraz architekta Piotra Kusia. Miasto Vancouver ogłosiło konkurs Re:CONNECT chcąc nadać międzynarodowy wymiar debacie dotyczącej przekształceń terenów sąsiadujących od wschodu ze ścisłym centrum miasta włączając False Creek Flats. Niespójność urbanistyczna i architektoniczna wywołuje niekorzystne dla miasta skutki, których eliminacja była zadaniem uczestników startujących w trzech kategoriach: „Connecting the Core”, „Visualizing the Viaducts” i „The Wildcart” Nagrodzona praca została zgłoszona w pierwszej kategorii, dotyczącej całościowych koncepcji modernizacyjnych. Autorzy zainspirowani historią i krajobrazem Vancouver koncentrują uwagę na przywróceniu roli współdziałania organizmu urbanistycznego z wodą. Proponują przewiązanie kanałami najwęższego odcinka półwyspu (pozwalając płynąć downtown). Na terenach poprzemysłowych tworzą wizję nowej dzielnicy, z kanałami umożliwiającymi transport wodny, o intensywnej choć średniowysokiej zabudowie, przeplatanej terenami
zieleni miejskiej i rekreacji.

Więcej informacji:
http://vancouver.ca/commsvcs/planning/reconnect/

Nagrodzona praca:
www.viaductscomp.ca/view_submission.php?ID=34


Z kolei zwycięzcą nagrody Przetwór Roku 2011 na szóstej edycji festiwalu Przetwory (10-11 grudnia 2011) został „Shelter for a Striker” - projekt Aleksandry Siłuch i Michała Wiaka opracowany podczas kursu Experimental Project 1 prowadzonego na studiach ASK przez profesora Jerzego Wojtowicza oraz architektów Natalię Paszkowską i Marcina Strzałę. To druga edycja Przetworów w której ASK bierze czynny udział. W nawiązaniu do tegorocznego tematu „Co design może zrobić dla Ciebie” zadaniem postawionym przed studentami było zaprojektowanie jednoosobowego schronienia, które w swojej warstwie materialnej podejmowało by temat recyclingu w architekturze. Zwycięski projekt jest propozycją schronienia dla strajkujących. W założeniu, obiekt ma być zarówno schronieniem, jak i silnym narzędziem manifestu, równie ekspresyjnym jako jednostka jak i cała grupa obiektów. Zaprojektowana jednostka jest też lekka, łatwa do transportu przez jedną osobę i prosta do złożenia. Konstrukcja składa się z 6 lekkich, ale wytrzymałych bambusowych tyczek. Między nimi rozpięte są stare banery reklamowe, które układają się w kształt trójkątnego hamaka oraz rozpiętego nad nim zadaszenia. Użytkownik ma wiele możliwości wyrażania swoich poglądów, chociażby przyczepiając do konstrukcji emblematy z hasłami protestacyjnymi. Nawarstwione w ten sposób elementy tworzą dodatkową zewnętrzną powłokę – drugą skórę schronienia. Sam obiekt dzięki swojej formie i gabarytom, po złożeniu mierzy ok. 4,5 metra wysokości, jest doskonale widocznym narzędziem manifestu, o czym można było przekonać się na hali festiwalu Przetwory 2011. Dodatkowo, po rozłożeniu obiekt zamienia się w plecak, do którego spakować można wszystkie części schronienia. W tej formie bambusowe elementy konstrukcji wystają pionowo z plecaka a przyczepione do nich transparenty powiewają ponad głowami uczestników manifestacji.

Informacje:
http://www.przetworydesign.com/2011/12/12/wredykt-jury/


Architecture for Society of Knowledge (ASK) jest międzynarodowym programem studiów magisterskich prowadzonym w języku angielskim, wdrożonym w 2010 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Program koncentruje się na problematyce projektowej w kontekście społecznym i kulturowym przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technologii. Studenci poznają nowoczesne sposoby projektowania, jak również innowacyjne metody komunikacji będące fundamentem architektonicznych działań XXI wieku. W czasie studiów analizowane są m.in. nowe techniki powstawania architektury wspomaganej cyfrowo, algorytmicznej i parametrycznej, cyfrowego prototypowania i fabrykacji, symulacji, optymalizacji, tworzenia zintegrowanych środowisk wiedzy, systemów informacji o budynku, mobilności, struktur robotycznych. Studia realizowane są we współpracy z Wydziałem Mechatroniki oraz Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, jak również z wybitnymi specjalistami - praktykami. Współczesna, globalna, oparta o wiedzę gospodarka w coraz większym stopniu bazuje na obrocie i upowszechnianiu informacji oraz na szeroko pojętym know-how. Projektowanie jednocześnie w różnych miejscach i czasie staje się dominującą formą praktyki architektonicznej. Te współczesne warunki wymagają, aby metodologia oraz przestrzeń nauczania architektury wykorzystywały możliwości i potencjał zdalnego przekazywania wiedzy w globalnym kontekście. Założenia te, wprowadzone w praktyce, zaowocowały nowymi formami zajęć, podczas których studenci kontaktowali się m.in z biurem Zahy Hadid oraz MVRDV, a także wykonywali projekt konkursowy na Goa, poprzedzony wyjazdem studialnym do Indii. Z drugiej strony kluczową rolę w świecie zdominowanym przez projektowanie sieciowe pełni identyfikacja i określenie unikalnej wartości lokalnego kontekstu, a także uwarunkowań płynących z kulturowego osadzenia każdego studenta. Wartości te stanowią istotny składnik programu ASK. Jedną z najważniejszych umiejętności absolwenta jest zastosowanie współczesnych technologii przy jednoczesnym odniesieniu się do sprawdzonych metod pracy, których nauczanie jest tradycją Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Tym samym, wybiegając w przyszłość, program osadzony jest w blisko stuletniej tradycji warszawskiej szkoły architektury.

Informacje o programie:
http://www.arch.pw.edu.pl/ask/

dr arch. Krzysztof Koszewski
Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl