Inne wydarzenia:

Projekt Dyplomowy „Poznań Airport City”
Projekt: Joanna Gałwa
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Autor: Joanna Gałwa

Promotor: Piotr Z.BarełkowskiPrzedmiotem pracy dyplomowej jest projekt koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenów sąsiadujących z Portem Lotniczym Ławica w Poznaniu. Ideą przewodnią zaproponowanego miasteczka lotniskowego ‘airport CITY Poznań’ było uformowanie czytelnego systemu ulic, ciągów pieszych, placów i kwartałów zabudowy, opartych na wewnętrznym kręgosłupie - komunikacji. Tereny zielone wzdłuż głównej osi założenia oraz, airPark, zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. Zaproponowany układ ma na celu wykorzystanie potencjału tego miejsca oraz wygenerowanie dzielnicy o charakterze biznesowym poprzez wprowadzenie zabudowy usługowo-biurowej.

Praca dyplomowa obejmuje także projekt koncepcji architektonicznej budynku hotelu lotniskowego – air Hotel, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu pasażerskiego. Stanowi on próbę poszukiwania formy, pasującej do industrialnego charakteru otaczającej go architektury. Przedstawione rozwiązanie jest wynikiem połączenia funkcji i konstrukcji w aerodynamicznym kształcie. Ważnym punktem było również uzupełnienie programu multifunkcjonalnej struktury Airport City i stworzenie bazy hotelowej oraz centrum konferencyjnego przy uwzględnieniu podstawowych wartości, jakimi powinien charakteryzować się współczesny hotel lotniskowy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl