Inne wydarzenia:

Projekt dyplomowy "Muzeum Sztuki Współczesnej w Poznaniu"
Projekt: Paweł Urbanowski

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Autor: Paweł Urbanowski

Promotor: Piotr Z. BarełkowskiTematem projektu dyplomowego jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Poznaniu, zlokalizowane w jego historycznej dzielnicy - na Chwaliszewie. Koncepcja zakłada przywrócenie zakopanego w latach 60. starego koryta Warty, które z założenia, miałoby być zdecydowanym krokiem w kierunku otwarcia się miasta w stronę rzeki. Położenie obiektu na zadanym obszarze nie jest przypadkowe, przykłady współczesnych obiektów wystawienniczych, wskazują na ich istotną rolę w procesie rewitalizacji historycznych i zapomnianych fragmentów miasta. Takie zadanie miałoby wypełnić poznańskie muzeum w tkance Chwaliszewa, które zatraciło w ostatnich dekadach swój dawny blask.

Jako główne cele projektowe, poza zrewitalizowaniem obszaru opracowania, przyjęto stworzenie budynku wystawienniczego, zgodnego z ideą otwartości dla tego typu instytucji, służacego swoją stymulującą przestrzenią przede wszystkim mieszkańcom Poznania oraz całej europy.

Projektowana działka, położona przy ruchliwej arterii Estkowskiego pozwoliła tym bardziej nakreślić tę ideę. Budynek otwiera się na przechodniów nie tylko we wszystkich kierunkach, ale także na różnych poziomach, likwidując barierę komunikacyjną związaną z tą ulicą, poprzez stworzenie podziemnych obejść obsługujących również osoby niepełnosprawne. Do muzeum wprowadza nas ogród rzeźb, który stanowi pierwszy etap zwiedzania, kontynuowany przez kolejne galerie znajdujące się na poszczególnych kondygnacjach i mające swoje zakończenie w kawiarni znajdującej się najwyższym poziomie z tarasem widokowym, z którego rozpościerają się widoki na Ratusz Poznański i Katedrę Poznańską.

Budynek swoją kartonową formą stanowi neutralną przestrzeń. Z założenia nie ma być rzeźbą samą w sobie, lecz miejscem przeznaczonym pod ekspozycję dzieł sztuki, gdzie to właśnie one odgrywają najważniejszą rolę. Zewnętrzna powłoka obiektu zaprojektowana została z polimerowych poduszek membranowych, pozwalających na dowolną manipulację transparentnością budynku, a także na tworzenie ciekawych efektów iluminacji.

Poza przestrzenią wystawienniczą w budynku przewidziane zostały sale edukacyjne, multifunkcjonalne, warsztaty artystyczne, restauracja z kawiarnią od strony rzeki, a także biura z powierzchnią pod wynajem, generującą dodatkowe przychody. Ponadto, z uwagi na położenie w sąsiedztwie Warty, budynek korzysta z centralnego układu hybrydowego odzysku ciepła, który wykorzystuje energię z nośnika cieplnego jakim jest woda, obniżając tym samym koszty eksploatacji budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl