Inne wydarzenia:

Projekt dyplomowy „Ośrodek Kultury i Sztuki nad stawami miejskimi w Oleśnicy Śląskiej”
Projekt: Przemysław Woskowicz
Lokalizacja: Oleśnica
Praca Dyplomowa "Ośrodek Kultury i Sztuki nad stawami miejskimi w Oleśnicy Śląskiej"

Uczelnia: Politechnika Wrocławska Wydział Architektury

Lokalizacja: Oleśnica Śląska

Autor opracowania: mgr Inż. arch. Przemysław Woskowicz

Promotor: dr Inż. arch. Andrzej Konieczny

Przedmiotem opracowania jest koncepcja obiektu przeznaczonego na centrum kultury i sztuki, zlokalizowanego w miejscowości Oleśnica w obrębie stawów miejskich.

Ideą koncepcji było zaprojektowanie domu kultury i sztuki w celu uzupełnienia istniejącego już programu terenu rekreacyjno - sportowego miejskich stawów w Oleśnicy. Obiekt ma skupiać w sobie podstawowe dziedziny sztuki, takie jak malarstwo, rzeźba, ceramika, taniec, teatr, muzyka oraz pokrewne temu dziedziny. Ma także umożliwiać swobodne rozwijanie rzemiosła ludziom o zainteresowaniach artystycznych, ma być otwarty dla szerokiego grona użytkowników, prezentować prace oraz osiągnięcia miejscowych twórców, a także twórczości innych artystów. Obiekt w założeniu ma promować działania kulturalne w mieście, jak i w całym regionie.

Budynek zaprojektowano w taki sposób, aby nie dominował w otaczającym terenie, obiekt jest uzupełnieniem funkcji, a nie punktem kulminacyjnym kompleksu. Ośrodek kultury nie konkuruje z krajobrazem, a stanowi z nim spójną całość, wtapiając się w otoczenie, jak i w układ komunikacyjny. Nowo projektowane ciągi komunikacyjne płynnie łączą się z istniejącymi ciągami pieszych zachęcając tym samym do zejścia ze starych „ścieżek”.

Budynek swoim lekkim kształtem nawiązuje do zacumowanej przy brzegu łodzi oraz falującej wokół niej wody. Jednym z założeń projektu było nie tylko pozostawienie amfiteatru oraz jego sceny, ale powiązanie funkcjonalno - przestrzenne sceny amfiteatru, obecnej sceny plenerowej ze sceną sali widowiskowo kinowej w celu umożliwienia swobody kreowania przedstawień teatralnych. Obiekt stanowi również pomost na wyspę, wcześniej zapomnianą i zaniedbaną, a także oferuje w jej obrębie restaurację dla spacerowiczów.

Projektowany budynek jest „powiewem świeżości” w mało odważnej pod względem architektonicznym Oleśnicy. Może być początkiem do wprowadzania śmielszych form w tutejszym otoczeniu. Biorąc pod uwagę całokształt obiektu, jego formę, funkcję oraz położenie uważam, że będzie z łatwością realizował swą funkcję.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl