Inne wydarzenia:

Strony:
Dom pod Londynem
Projekt: Maciej Grelewicz
Wybrano projekt nowego Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie
Projekt: Konsorcjum biur Horizone Studio i Małeccy Biuro Projektowe
Kraków
Polska nominacja do nagrody World Architecture Festival 2012 - Węzeł Przesiadkowy na potrzeby EURO 2012 we Wrocławiu
Zdjęcia: Tomasz Lewadowski
Projekt: Maćków Pracownia Projektowa we współpracy z Piotrem Fokczyńskim
Wrocław
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl