Projekty polskich architektów:

FEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE FBA S.C.

Skład zespołu:
arch. Ryszard BURBICKI
arch. Marcin DURYS
arch. Adam ZWOLIŃSKI

http://www.fba.pl


INWESTOR: EPA sp. z o.o.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest „Koncepcja realizacji nowej siedziby firmy EPA sp. z o.o. przy ul. Duńskiej w Szczecinie”. Teren, na którym zlokalizowana jest Inwestycja położony jest w północnej części Szczecina, w dzielnicy Warszewo. Projektowany budynek zlokalizowany jest działce o powierzchni 9267m2.

2. OPIS FUNKCJONALNY OBIEKTU:
W zakresie funkcji projektowanego budynku zastosowano następujący układ funkcjonalny. Przyjęto układ trzech 2-kondygnacyjnych skrzydeł budynku połączonych głównym rdzeniem funkcjonalno – komunikacyjnym, przeszklonym dziedzińcem wewnętrznym.

W parterze budynku zaprojektowano strefę wejściową połączoną bezpośrednio z wewnętrznym patio dostępnym z podcienia wejściowego. W strefie patio zlokalizowano wygodną i mającą charakterystyczną owalną formę we wnętrzu i na zewnątrz recepcję główną. W patio przewidziano również główną reprezentacyjną komunikację pionową budynku - dwie windy osobowo – towarowe oraz główną otwartą klatkę schodową. Dodatkowo przewidziano wprowadzenie do patio zieleni naturalnej i wraz z nią zestawu sof i foteli wypoczynkowych stanowiących punkt oczekiwania na przyjęcie, zlokalizowanych w sąsiedztwie recepcji. Południowa przeszklona elewacja parteru patio stanowi wejście do zespołu konferencyjnego budynku.

Zespół 9 sal konferencyjnych z własnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz obsługą gastronomiczną zlokalizowano w skrzydle południowym z otwarciem wszystkich sal na widok w kierunku panoramy miasta przez przeszkloną łukową elewację południową. Dodatkowo przewidziano w części konferencyjnej południowy taras z zielenią, dostępny z przestrzeni foyer zespołu konferencyjnego. Zaprojektowano możliwość łączenia mniejszych 8-osobowych sal w pomieszczenia podwójnej wielkości w zależności od bieżących potrzeb funkcjonalnych obiektu.

W parterze wschodniego skrzydła przylegającego do wewnętrznego patio zaprojektowano zespół biurowy dla zewnętrznych firm współpracujących. Dodatkowo przewidziano niezależny węzeł higieniczno – sanitarny dostępny dla pracowników tej części biurowej oraz pomieszczenie biurowe dla inspekcji zewnętrznej firmy.

W północnej części parteru zlokalizowano ogólnodostępny węzeł higieniczno – sanitarny oraz salę klubową z możliwością otwarcia jej ściany na patio i poszerzenia dziedzińca w razie okazjonalnych imprez wymagających zaplecza gastronomicznego. W trakcie normalnego funkcjonowania obiektu sala ta pełni rolę kantyny pracowników. Sala klubowa ma zapewnioną możliwość niezależnych dostaw (catering) przez wejście techniczne w północnej elewacji budynku.

Od strony północnej elewacji, w parterze zlokalizowano dwa magazyny (w tym jeden wielkogabarytowy), z własnym dokiem i przedsionkiem dostawczym oraz pomieszczeniem obsługi dostaw.

Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowano pomieszczenia biurowe w czytelnym układzie poszczególnych działów firmy dostępnych niezależnie z pomostów otaczających wewnętrzne patio. We wschodniej połowie południowego skrzydła budynku zlokalizowano wygodny zespół pomieszczeń Zarządu z własną recepcją, węzłem sanitarnym i pentrą. Pomieszczenia Zarządu firmy otwarte są poprzez przeszkloną południową elewację budynku na panoramę Szczecina. Zaprojektowano zadaszony „zielony” taras dostępny z pomieszczeń Zarządu firmy.

W zachodniej części budynku zlokalizowano Dział Elektroniki Morskiej z osobnym wejściem z kontrolą dostępu i recepcją obsługującą dział. Pomieszczenia biurowe zaprojektowano jako doświetlone pokoje biurowe dwu- i jednoosobowe z dostępem z wewnętrznego dwustronnego korytarza. W północno – zachodnim narożniku budynku zlokalizowano zespół administracyjny firmy z pomieszczeniami dla pracowników administracji, księgowości i kontroli finansowej. Przy zespole tym zaprojektowano również pomieszczenia tzw. kancelarii tajnej oraz pomieszczenie archiwum spółek handlowych. Blok administracyjny posiada odrębne wejście z kontrolą dostępu z pomostu przy patio. Skrzydło wschodnie piętra budynku zajmuje największy blok pomieszczeń biurowych – Dział Energetyki Wiatrowej. Dział dostępny jest bezpośrednio z pomostu przy patio, poprzez własną recepcję z zapleczem i przestrzenią poszerzonego korytarza wewnętrznego ze strefą wypoczynku dla oczekujących umówionych gości. Dodatkowo zaprojektowano doświetlenie przestrzeni wejścia do działu poprzez świetlik w stropie nad recepcją. Pozostała powierzchnia to pomieszczenia biurowe dwu- lub jednoosobowe dostępne obustronnie z wewnętrznych korytarzy.

Wszystkie zaprojektowane działy posiadają niezależne wejście z kontrolą dostępu, własne recepcje, węzły higieniczno – sanitarne, pomieszczenia kuchenne i obsługę urządzeń drukujących. Dodatkowo część pomieszczeń biurowych ma „zielony” taras od strony wschodniej.

Dwie kondygnacje podziemne budynku zaprojektowano jako parking podziemny na 170 miejsc parkingowych. Garaż połączony jest z częścią nadziemną główną komunikacją pionową budynku i klatkami ewakuacyjnymi. W południowej ścianie parkingu wyniesionej nieco powyżej poziomu terenu przewidziano nawiewy wentylacji mechanicznej garażu. Na pierwszym poziomie zlokalizowano również zespół pomieszczeń technicznych niezbędnych dla instalacji i przyłączy budynku takich, jak: wentylatornia, pomieszczenie pomp awaryjnych zbiornika ppoż., zbiornik przeciwpożarowy, pomieszczenie przyłączy, trafostacja, pomieszczenie narzędziowe dla pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni i ogrodu. Na drugim poziomie parkingu podziemnego zaprojektowano dodatkowe pomieszczenia techniczne i porządkowe. Na obu poziomach przewidziano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przewidziano wyjście ewakuacyjne na poziom terenu wzdłuż rampy wjazdowej do parkingu.

3. FORMA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:


Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu zaprojektowany został zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zaprojektowano budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych i 2 kondygnacjach garażu podziemnego, o zwartej formie z wewnętrznym patio stanowiącym funkcjonalny i architektoniczny „rdzeń” budynku. W zakresie kompozycji architektonicznej budynku zastosowano zwarty układ składający się charakterystycznej, kształtowanej po łuku bryły południowej oraz 2 – skrzydłowej, prostopadłej części północnej.

Bryły połączono wzajemnie poprzez wewnętrzne patio z przeszklonym dachem tworzącym efekt kontynuacji przestrzeni zewnętrznej obiektu w jego wnętrzu. Patio ma regularny kształt 2 – kondygnacyjnego prostopadłościanu otoczonego wewnętrznymi elewacjami biurowymi oraz pomostami komunikacyjnymi otwartymi na wprowadzoną do patio zieleń i strefę recepcji budynku.

Południowa bryła budynku ukształtowana została w formie skrzydła ustawionego wzdłuż osi wschód – zachód z kształtowaną po łuku elewacją południową, maksymalnie wykorzystującą walory widokowe działki w kierunku południowym. Dodatkowo wykorzystując naturalne skarpy i spadek terenu skrzydło to nadwieszono nieco nad terenem dla podkreślenia lekkiego charakteru tej części obiektu. Dodatkowo lekkość formy tej części podkreślono poprzez całkowite przeszklenie strukturalne podwójną wentylowaną elewacją kurtynową „odbijającą w sobie” panoramę Szczecina. Południowa bryła obiektu została zaprojektowana jako nieco wyższa od pozostałej części obiektu. Dach południowego skrzydła zaprojektowano jako użytkowy taras widokowy z elementami zieleni, przeszklonym pomieszczeniem dla celów obsługi ewentualnych spotkań i imprez firmowych oraz lekkim zadaszeniem tarasu stanowiącym jednocześnie zestaw kolektorów słonecznych solarnego systemu wspomagania ogrzewania budynku. Elementy te skierowano w stronę południowej ekspozycji zbocza, na którym zlokalizowano budynek.

Północna bryła budynku została zaprojektowane jako układ dwóch 2-kondygnacyjnych skrzydeł prostopadłych w stosunku do południowej części budynku, połączonych z nią wewnętrznym patio. Wschodnią 2-kondygnacyjną elewację biurową zaprojektowano również jako przeszkloną umożliwiającą widoki z części biurowej, absorbującą możliwą ilość energii z oświetlenia słonecznego. W elewacji tej przewidziano również użytkowy zielony taras na dachu pierwszej kondygnacji obsługujący skrzydło biurowe oraz możliwość wyjścia na teren z tej części budynku. Pozostałą część północnej bryły zaprojektowano jako pełne skrzydła z ograniczoną ilością przeszkleń dla oszczędności energetycznej obiektu i ewentualnej kumulacji i odzysku energii cieplnej. Wszystkie dachy północnej części zaprojektowano jako płaskie, wykończone posypką żwirową. Poprzez naturalny spadek terenu w kierunku południowym i skarpy, projektowany budynek widoczny będzie w części północno - wschodniej w zasadzie jako jedna kondygnacja na poziomie terenu.

Główne wejście zostało zaprojektowane w części zachodniej poprzez przedsionek, bezpośrednio do wewnętrznego patio dzielącego bryły obiektu. Strefę wejścia podkreślono i uatrakcyjniono charakterystycznym owalnym elementem recepcji budynku, który przez całą wysokość budynku akcentuje wejście. W strefie wejścia głównego przewidziano szereg elementów małej architektury (trejaże, pergole, „zielona ściana”) umożliwiające wprowadzenie zieleni na elewacje budynku. Dodatkowym elementem podkreślającym atrakcyjność i lekkość bryły obiektu jest tafla wody odbijającej budynek i jego otoczenie. Indywidualny współczesny element rzeźbiarski w strefie wejścia do obiektu może stanowić charakterystyczny, rozpoznawalny i niepowtarzalny znak projektowanej siedziby firmy.

4. KONSTRUKCJA:
Przyjęto bezpośrednie posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Dla projektowanego budynku przyjęto konstrukcję monolityczną żelbetową słupową. Jako podstawowy przyjęto układ konstrukcyjny oparty na siatce modularnej o rozstawie 7,5 x 7,5m. Zastosowano stropy żelbetowe monolityczne oparte na żelbetowych słupach nośnych. Przyjęto stropy grubości zapewniającej układ konstrukcyjny bez podciągów wewnątrz obiektu, w celu uproszczenia prowadzenia poszczególnych instalacji pod stropami kondygnacji biurowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl