Projekty polskich architektów:

Dyplom 2009 – Przedszkole Plastyczne
Projekt: Małgorzata Stępniak
Lokalizacja: Lublin
Dyplom 2009 – Przedszkole Plastyczne w Lublinie

Projekt: Małgorzata Stępniak

Lokalizacja: Lublin

Uczelnia: Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

Promotor: dr inż. arch. A. Kłopotowska

Projekt prezentowany na wystawie dyplomów 2009 studentów Architektury Politechniki Lubelskiej

Projektowane zagospodarowanie działki pod Przedszkole Plastyczne

Działka ma kształt nieregularnego pięciokąta, zlokalizowana przy ulicy Wyżynnej na osiedlu Czuby Południowe w Lublinie. Budynek przedszkola jest ukształtowany tak, aby stworzyć bezpieczną, centralną przestrzeń, przeznaczoną na plac zabaw. Przedszkole otwiera się na plac zabaw, parterowy pawilon zdaje się przenikać z otoczeniem.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej, od ulicy Wyżynnej. Przed wejściem tworzy się placyk z ławkami, obok znajdują się zielone skwery. Budynek oddalony jest od północnej granicy działki o 10 m, tworzy to bezpieczną strefę wejścia – dzieci nie wybiegają od razu na ulicę po wyjściu z przedszkola.

Zachodnia część działki jest odgrodzona wewnętrznie i zapewnia parking dla personelu przedszkola, wjazd na zaplecze kuchenne, podjazd do pomieszczenia ze śmietnikiem, dostęp do pomieszczeń technicznych, boczne wejście do części administracyjnej. We wschodniej części działki planuje się mini – ogródki uprawne, o które dzieci dbają same z pomocą wychowawców.

Centralna część działki przeznaczona jest pod plac zabaw, który dzieli się na II części: dla młodszych i starszych dzieci. W centralnej części planuje się placyk wyjściowy na plac zabaw, który jest przedłużeniem placu w strefie wejścia, stanowi jego kontynuację.

Kolejna część działki - południowa – jest przedłużeniem placu zabaw, planuje się tam górkę ze ślizgawką do piaskownicy oraz bujną zieleń, drzewa odgradzające, przysłaniające teren przedszkola od osiedlowych bloków wielorodzinnych.

Komunikacja odbywa się dookoła przedszkola alejkami o zróżnicowanych szerokościach – od 1,30m do 2,00m, jednak nie jest ona swobodna, planuje się wygrodzenie pewnych stref i przejście zamykanymi furtkami między nimi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci. Działka podzielona jest na strefy: wejścia ( przed budynkiem), placu zabaw (centralna, bezpieczna), przygód z górką ze ślizgawką ( południowa część działki), ogródków upraw dzieci (wschodnia część działki), zaplecza dostawczo – technicznego od strony zachodniej.

Planuje się zachować zielony charakter działki poprzez pozostawienie istniejącego zadrzewienia w zachodniej i południowej części działki oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów.

Program użytkowy Przedszkola Plastycznego

Projektowane przedszkole jest parterowe. Strefa wejścia składa się
z wiatrołapu, recepcji, szatni. W hallu mamy również miejsca siedzące dla rodziców odbierających dzieci, galerie, ekspozycje prac przedszkolaków oraz kąciki zabaw wspólnych. Z korytarza mamy bezpośrednie wyjścia na plac zabaw.

W lewym segmencie budynku usytuowano 4 sale zajęć ogólnych oraz salę gimnastyczną. Przy każdej sali lekcyjnej zaprojektowano łazienkę, pomieszczenie na leżaki (w 2 salach dla 3 – i 4 – latków) oraz magazyn na przybory, pomoce, prace przedszkolaków. Przy sali gimnastycznej zaprojektowano łazienkę oraz przebieralnię. W miejscu wyeksponowanym, przy strefie wejścia, placyku wejściowym usytuowano salę plastyczną, z której dzieci korzystają kilka razy w tygodniu w systemie wymiennym. Przy sali zaprojektowano zaplecze, magazyn i toalety.

Przedszkole plastyczne ze względu na swój profil, jest przedszkolem – galerią, a na oknach jest ekspozycja prac dzieci – nadruki techniką sitodruku ich rysunków. Prawy segment budynku mieści: administrację, stołówkę, kuchnię oraz pomieszczenia techniczne, które posiadają dojazd techniczny na zaplecze.

Architektura budynku

Budynek parterowy, zaprojektowany z myślą o dzieciach w ogrodzie,
z dużym, bezpiecznym placem zabaw. Zastosowane materiały elewacyjne to: klinkier w kolorze grafitowym oraz drewno impregnowane ciśnieniowo w kolorach, które dzieci lubią najbardziej. „Mijające się”, na różnych poziomach okna oraz rysunki na szybach wykonane techniką sitodruku utrzymują budynek w stylistyce przyjaznej małemu dziecku. Dodatkowo budynek ten ma pobudzać, inspirować dzieci do twórczych zadań, zachęcać do wejścia do środka w strefę ich świata. Zarówno funkcja jak i forma zaprojektowanego przedszkola jest próbą stworzenia budynku, w którym dzieci będą chciały przebywać.

Inspiracją do kształtu budynku są linie zabudowy istniejącej wokół oraz nieregularny, śmieszny kształt rzutu budynku, który podoba się małym dzieciom.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe
Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej, opartej na słupach
i ścianach konstrukcyjnych.
Ściany zewnętrzne konstrukcyjne trójwarstwowe zaprojektowano z: Porothermu 25 P+W
o grubości 25 cm, ocieplone wełną mineralną 10 cm, szczelina wentylacyjna 4 cm, warstwa zewnętrzna, elewacyjna występuje w dwóch rodzajach:
warstwa klinkieru w kolorze grafitowym – 12 cm,
okładzina z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo w różnych kolorach na łatach drewnianych 3 x 4 cm.
Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne zaprojektowano z Porothermu 25 P+W, o grubości 25 cm. oraz z Porothermu 25/37.5 AKU o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano z Porothermu 11,5 P+W o grubości 11,5 cm.
Słupy żelbetowe
Słupy żelbetowe o przekroju 30 x 30 cm ocieplone wełną mineralną
10 cm. Wykończone okładziną z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo na różne kolory lub betonem architektonicznym.
Stropodach ocieplony
Lana monolityczna płyta żelbetowa o grubości 20 cm pozwalająca uzyskać rozpiętości podpór do 8 m. Zaprojektowano dwa rodzaje stropadachów: z warstwą pokrycia ze żwirkiem oraz z zielenią niską.
Materiały wykończeniowe zewnętrzne
Zastosowane materiały elewacyjne to: klinkier w kolorze grafitowym oraz drewniana okładzina z modrzewia syberyjskiego impregnowana ciśnieniowa w czterech kolorach: malinowym, niebieskim, fioletowym, żółtym.
Użycie materiałów drobnoelementowych ma na celu zbliżyć architekturę do skali małego dziecka.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl