Projekty polskich architektów:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Projekt: Dedeco
Lokalizacja: Warszawa
W centrum Warszawy, w samym środku Historycznego Kampusu Politechniki Warszawskiej, w otoczeniu budynków historycznych, powstanie budynek „MINI” - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. To przykład architektury lekkiej i transparentnej.

Bryła budynku zmienia się w zależności od otaczających ją zabudowań. Od strony wschodniej zaprojektowano elewacje z rozedrganym rysunkiem żaluzji i dużą ilością szkła, w którym będzie się odbijać zieleń. Jego ściany staną się tłem dla przyległych budynków, uwydatnią ich walory historyczne. Nieco spokojniejsze, nie ukrywające podziałów na poszczególne kondygnacje, są elewacje od strony zachodniej, które dopasowują się do ścian sąsiednich obiektów w duchu modernistycznym, z ceglanymi elewacjami i równomiernymi podziałami okien. Bryła budynku zachowuje jednolity i spójny charakter dzięki płynnemu przejściu jednego stylu ścian w drugi.
Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne

W budynku można wyodrębnić następujące strefy funkcjonalne:

CZĘŚĆ PODZIEMNA – Kondygnacja -1
Na kondygnacji -1 zlokalizowano parking podziemny oraz pomieszczenia techniczne. Wjazd na parking podziemny ulokowany został wzdłuż zachodniej elewacji budynku. Kondygnacja –1 połączona została z częścią nadziemną dwoma wydzielonymi klatkami schodowymi oraz dwoma windami, które przebiegają przez wszystkie kondygnacje budynku.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 1 – parter
Na parterze zlokalizowano strefę wejściową z szatnią, portiernią i holem głównym, funkcje administracyjne, zespół dziekanatu, zespół gastronomiczny oraz usługi ogólnopolitechniczne w południowej - oddzielnej części budynku.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 2
Na kondygnacji 2 mieści się główne audytorium i większe sale seminaryjne oraz sala internetowa połączona wewnętrznymi schodami z czytelnią na piętrze powyżej.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 3, 4
Na kondygnacji 3 i 4 mieści się główne audytorium, dwa mniejsze audytoria, większe sale seminaryjne oraz czytelnia połączona wewnętrznymi schodami.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 5, 6
Kondygnacja 5 i 6 mieści zespół pomieszczeń pracowników naukowych.
Podstawowe dane liczbowe projektowanego obiektu

Powierzchnia terenu...około 2600 m2
Powierzchnia zabudowy... około 1 650 m2
Powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu... około 9 304 m2
Powierzchnia całkowita projektowanego obiektu... około 11 225 m2
Wysokość zabudowy ...6 kondygnacji (23m)
Wskaźnik ruchu/powierzchni netto...21%
Wskaźnik konstrukcji/ Powierzchni całkowitej...17%
Liczba miejsc parkingowych na terenie ...48
Liczba miejsc parkingowych w garażu podziemnym ...50
Liczba użytkowników ...około 1 550 osób
Planowane zakończenie budowy – grudzień 2011r.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl