Projekty polskich architektów:

Projekt konkursowy „Inspiration hotel” - Hotel Olza
Projekt: TGARCHITEKT
Lokalizacja: Cieszyn
Autor projektu: TGARCHITEKT

Skład zespołu:
mgr inż. arch. Tomasz Grzyb


http://www.tgarchitekt.pl


Konkurs „Inspiration hotel” został zorganizowany przez portal OPENGAP. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować obiekt z przestrzenią do wynajmu dla artystów. Przestrzeń ta miała dawać artystom idealne warunki dla twórczej pracy, sprzyjać skupieniu, koncentracji oraz motywować do kreatywności. Każdy uczestnik konkursu sam wybierał lokalizację swojego projektu i odpowiednio motywował swój wybór w projekcie. Konkurs rozstrzygnięty został 26 sierpnia.

LOKALIZACJA:

Hotel „Olza” to miejsce w którym ludzie mogą się zatrzymać na dowolnie długo, zastanowić na dowolny temat i wypowiedzieć w dowolnej formie. Hotel zlokalizowany jest w Cieszynie – 35tyś mieście na granicy polsko-czeskiej. Klienci hotelu, mieszkańcy obu państw przekraczając granicę, wkraczają na terytorium innego państwa, które już samo w sobie jest nieznane i inspirujące. Obce zabytki, kultura i ludzie pobudzają ciekawość zwiedzających a wszystkie uczucia potęguje wrażenie ciszy, kiedy nie słyszy się ojczystego języka w swoim otoczeniu.

ARCHITEKTURA:

W budynku hotelu, w pomieszczeniach pracowni i w foyer, wrażenie ciszy i pustki wzmacniane jest przez wysokie i smukłe wnętrza doświetlone od góry. Pracownie mają kilka kondygnacji wysokości i połączone są z jednym lub kilkoma pokojami hotelowymi na wyższych kondygnacjach za pomocą spiralnych schodów.

Samotny artysta do pracy wybierze pojedynczy pokój z pracownią gdy obok w pracowni rodzina z dziećmi, grupa studentów lub zespół muzyczny będzie tworzyć w grupie, w pracowni z kilkoma pokojami. W chwili nagłego natchnienia każdy z nich może zejść do swojej pracowni bez obawy o niewłaściwy ubiór czy późną porę. Natomiast w razie braku pomysłu, każdy z artystów może spojrzeć na problem z innej perspektywy, wchodząc na najwyższy stopień spiralnych schodów. Prywatność i ciszę w pomieszczeniach pracowni zapewniają wysokie ściany akustyczne, które stanowią również główną konstrukcję budynku. Dodatkowo dostęp do poszczególnych części budynku jest stopniowo ograniczany. Poziom -1 dostępny jest dla wszystkich zwiedzających. Poziom +-0 stanowi lobby, pracownie artystów i przeznaczony jest głównie dla klientów hotelu. Na poziomach +1 i +2 znajdują się pokoje hotelowe, pracownie artystów, wypożyczalnia narzędzi artystycznych oraz miejsce do medytacji. Tutaj wstęp mają tylko goście hotelu. Wyjątek od tej zasady stanowią trzy pracownie artystyczne, które dostępne są z poziomu -1. Mogą być one połączone z pomieszczeniami typu: biblioteka, galeria czy pomieszczenie dla grup, żeby reprezentanci każdej z dziedzin sztuki w razie potrzeby mogli zaprezentować swoje prace na szerszym forum. Takie rozwiązanie sprzyja wszelkim formom warsztatów artystycznych i umożliwia goszczenie wielkich artystów (odczyty literackie, wernisaże, koncerty).

STRUKTURA BUDYNKU I TYPOLOGIA PRZESTRZENI:

Pokoje hotelowe ułożone są jeden nad drugim tuż nad pracownią. Im wyższa kondygnacja tym pokój jest większy a pracownia artystyczna jest węższa.

Budynek hotelu składa się z 15 zespołów pracowni i pokoi hotelowych wpisanych w regularny ruszt ścian konstrukcyjnych i akustycznych. Razem z pomieszczeniami pomocniczymi i komunikacją całość stanowi zwarty blok hotelowy i spoczywa na otwartym zespole pomieszczeń użyteczności publicznej. Pomieszczenia na parterze dostępne są od strony placów na poziomie -1 i mogą brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta.

OTOCZENIE:

Obok budynku hotelu znajdują się istniejące kamienice i zabudowa uzupełniająca. W nowej zabudowie mogą znaleźć się funkcje związane ze sztuką tj: studio nagraniowe, wydawnictwo z małą drukarnią.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl