Projekty polskich architektów:

Bałtycki Park Sztuki
Projekt: WXCA
Lokalizacja: Parnawa, Estonia
POLSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WXCA
ZWYCIĘŻA W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE NA PŁYWAJĄCĄ GALERIĘ KRAJÓW BAŁTYCKICH W ESTONII.


W dniu 11 grudnia 2013 roku w Muzeum Architektury w Talinie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt Bałtyckiego Parku Sztuki. Międzynarodowe jury, którego członkowie reprezentowali oprócz Estonii także Wielką Brytanię, Danię, Finlandię i Szwecję przyznało pierwsze miejsce w konkursie polskiej pracowni WXCA z Warszawy. Nagroda w wysokości 5 000 euro została wręczona przez panią Minister Kultury Urve Tiidus, w obecności ambasadorów krajów bałtyckich oraz przedstawicieli władz lokalnych. Na uroczystości obecni byli m.in. Toomas Kivimägi – burmistrz Parnu (Parnawy), miasta, które było gospodarzem konkursu, Mark Soosaar – dyrektor Muzeum Nowej Sztuki – głównego organizatora wydarzenia oraz Peeter Pere – przewodniczący Stowarzyszenia Architektów w Estonii.

Autorami nagrodzonej pracy jest zespół w składzie:
Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska – Wrońska, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Michał Czerwiński, Sebastian Kochel.
Drugą nagrodę otrzymał zespół z Londynu, trzecią – zespół z Bilbao w Hiszpanii. Na konkurs wpłynęło około 80 prac, z czego 2/3 prac pochodziło z różnych krajów Europy i świata.

Bałtycki Park Sztuki ma być ważnym ośrodkiem kultury wspólnym dla wszystkich państw bałtyckich, zlokalizowanym w miejscowości Parnawa, w Estonii. Miasto leży nad Morzem Bałtyckim, na trasie linii kolejowej Rail Baltica, która w ciągu najbliższej dekady połączyć ma Berlin, Warszawę, Kowno, Rygę, Talin i Helsinki.

Celem międzynarodowego konkursu było znalezienie najlepszej koncepcji architektonicznej dla zespołu obiektów wystawienniczych, które mają służyć prezentacji osiągnięć architektury, filmu, muzyki, wzornictwa, literatury czy sztuki mediów.

Założeniem konkursowym było zaprojektowanie zespołu obiektów Parku Sztuki w formie obiektu zlokalizowanego na lądzie oraz dryfujących na wodzie pawilonów. Budynek umieszczony na lądzie funkcjonować ma przez cały rok, natomiast pływające pawilony mają być obiektami sezonowymi. Każdy z nich należeć ma do jednego z krajów bałtyckich – przewiduje się więc powstanie obiektów reprezentujących 9 krajów: Estonię, Łotwę, Litwę, Rosję, Polskę, Niemcy, Danię, Szwecję oraz Finlandię wraz z Wyspami Alandzkimi. Ich mobilność zapewnić ma możliwość transportowania ekspozycji drogą wodną do innych miast nadmorskich – zespół pawilonów może w przyszłości zawitać również w Polsce.
Ideą konkursu było stworzenie wspólnego miejsca prezentacji dorobku kulturalnego poszczególnych krajów, gdzie możliwa będzie wymiana doświadczeń i kultur zacieśniająca wspólnotę krajów bałtyckich. Dlatego też zwycięski projekt zakłada stworzenie placu na wodzie, otoczonego pawilonami poszczególnych krajów, który stanie się wspólną przestrzenią dla wszystkich państw bałtyckich, sprzyjającą ich integracji, interakcji i wymianie kulturalnego dziedzictwa.

Kompleks Bałtyckiego Parku Sztuki składa się z 3 elementów – placu na wodzie wraz z pawilonami, budynku galerii oraz ogrodu – parku sztuki.

Organizator konkursu:
http://www.arhliit.ee/english/news/eal/polish-wxca-win-the-baltic-artpark-competition/

11.12.2013 estońska telewizja wyemitowała krótki reportaż:
www.uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=6084
Opis projektu

PLAC
Kwadratowy plac pozwala stworzyć wspólny dziedziniec, który w jednakowo atrakcyjny sposób eksponuje wszystkie pływające pawilony. Przestrzeń pływającego tarasu jest sercem Bałtyckiego Parku Sztuki, ale też nową, czytelnie zdefiniowaną przestrzenią publiczną w mieście w formie placu, którego pierzeje tworzą pływające pawilony oraz budynek galerii. Jego skala oraz ukształtowanie zapewnia różnorodne wykorzystanie placu – może stanowić scenę dla miejskich wydarzeń takich jak koncerty, przedstawienia teatralne czy pokazy taneczne lub też może służyć na co dzień mieszkańcom Parnawy jako miejsce spotkań.
BUDYNEK GALERII
Budynek wystawowy swoim charakterem oraz strukturą nawiązuje do architektury typowej dla regionów nadmorskich w Europie Północnej. Spadziste dachy o dużym kącie nachylenia są charakterystycznym widokiem dla miast portowych w rejonie Morza Bałtyckiego, w tym również dla Parnawy. Skośne dachy o różnych wysokościach pozwalają na wystawianie eksponatów o różnej skali, a cała sala wystawowa może być podzielona na mniejsze części wzdłuż podziału dachu – przy czym każda z nich może być doświetlona naturalnym, rozproszonym światłem poprzez jedną z nachylonych połaci dachu.
Podział funkcjonalny galerii ma swoje odzwierciedlenie w strukturze tradycyjnego Domu Północnego – obiektu, w którym parter stanowił przestrzeń mieszkalną, a wyższe kondygnacje były przestrzenią magazynową. Galeria w Parnawie jest przekształceniem tego podziału – parter stanowi tutaj otwartą przestrzeń publiczną, a górna kondygnacja stanowi przestrzeń wystawową – tworząc współczesny „spichlerz sztuki”
PARK
Otuliną dla budynku galerii oraz placu jest park, którego przestrzeń może być przedłużeniem ekspozycji znajdującej się wewnątrz budynku. Park na co dzień może być miejskim skwerem, dostępnym dla mieszkańców Parnawy. Zaprojektowany został jako regularna siatka wyznaczająca odrębne obszary, z których każdy może służyć innym rodzajom aktywności. W obszarze parku mogą więc znaleźć się elementy takie jak plac zabaw, strefa warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, strefy czytania, strefa tańca czy strefa pokazów mody. Część z tych obszarów została zaprojektowana jako miejsca zadaszone, umożliwiające organizację zajęć/warsztatów niezależnie od warunków atmosferycznych.
Miejski wzór ogrodu wraz z pływającym placem oraz charakterem proponowanej zabudowy tworzy atmosferę kameralnego „Miasteczka Sztuki”, które w swojej skali jest spójne z charakterem Parnawy a jednocześnie dodaje nowy, wyrazisty znak, widoczny w jej panoramie oraz strukturze miasta.
WXCA jest pracownią architektoniczną działającą na rynku od 2007r. W dorobku pracowni są takie obiekty jak muzea, szpitale, dworce czy strzelnice wymagające specjalistycznej wiedzy projektowej i procedur oraz obiekty mieszkalne jedno i wielorodzinne. Jako laureat międzynarodowego konkursu architektonicznego pracownia realizuje projekt nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej i okolic. Zrealizowany obiekt Muzeum Miejsca Pamięci w Palmirach znalazł się wśród finalistów konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2012 oraz był nominowany do nagrody przyznawanej przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację Miesa van der Rohe. W dawnym kamieniołomie w Chęcinach, planowane jest rozpoczęcie budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej według projektu WXCA, wyłonionego w drodze konkursu. Trwają prace nad projektem modernizacji zabytkowego budynku dawnej elektrowni w Białymstoku na potrzeby Galerii Arsenał. Wieloosobowy zespół architektów prowadzi Szczepan Wroński oraz Marta Sękulska-Wrońska.

Strona interentowa pracowni: http://www.wxca.pl/pl/aktualnosci
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl