Realizacje:

Wiadukt kolejowy nad ulicą Lubicz w Krakowie - Modernizacja Roku 2006
Projekt: Teodor Talowski (1857-1910)
Lokalizacja: Realizacja 1896 - 1898
KRAKÓW
Modernizacja wiaduktu kolejowego wraz z murami oporowymi nad ulicą Lubicz
oraz przebudowa ul. Lubicz i ul. Rakowieckiej


Inwestycja zdobyła główna nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2006”, w kategorii „Rewitalizacja Obszarów i Zespołów Urbanistycznych”.

Wykonawcy:
Zakład Usług Energetycznych Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A. - Kraków
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ENERGOPOL” Sp.z o.o. - Kraków
RESTAURO Sp. z o.o. - Toruń

Modernizacja Roku
Celem konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów oraz budowli dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.
Organizator konkursu: Targi Pomorskie Sp. z o.o.

Strona konkursu: http://www.modernizacjaroku.pl
Podkop Talowskiego i wiadukt kolejowy

"Wiadukt kolejowy nad ul. Lubicz wybudowano w latach 1896-1898. Budowla ta była pierwszym cywilnym dwupoziomowym skrzyżowaniem w Krakowie. Budowę wiaduktu powiązano z obniżeniem nawierzchni ul Lubicz, którą ujęto w mury oporowe.
Do czasu wybudowania wiaduktu ul. Lubicz krzyżowała się z torami kolejowymi na jednym poziomie, co powodowało znaczne utrudnienia w ruchu na bardzo ważnym trakcie do Mogiły. Inwestycję sfinansowała austriacka kolej państwowa; jej specjaliści przygotowali także projekt techniczny, podczas gdy projekt architektoniczny zlecono do wykonania krakowskiemu architektowi Teodorowi Talowskiemu."

Więcej Magiczny Kraków
http://www.krakow.pl/turystyka/trasy/krakowski_szlak_techniki/?id=03.html
Fot. Sławek Kasper / Ronet
Kraków 2007
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl