Realizacje:

Park w Kirkuku, IRAK
Projekt: ARLAN Architekci Krajobrazu
Zespół projektowy:

ARLAN Architekci Krajobrazu

mgr inż. arch. kraj. Natalia Zalewska
mgr inż. arch. kraj. Anna Bobowska
mgr inż. arch. kraj. Natalia Osiecka
mgr inż. arch. kraj. Krzysztof Rogatka
mgr Robert Małecki
mgr inż. arch. kraj. Jarosław Małecki – szef zespołu


http://www.arlan.plPartnerzy Projektu:

ARLAN Architekci Krajobrazu
Kirkuk Governorate Office, Irak
KirkukCity Office, Irak
Provincional Reconstruction Team, Irak-USAProjekt: XI.2008 - VI.2010
Realizacja: VI.2010 - III.2011

Pustynia na obrzeżach miasta Kirkuk - teren parku przed rozpoczęciem prac makroniwelacyjnych, łączna powierzchnia 12,5 ha


Jako jedyna firma z Europy zaprojektowaliśmy pierwszy park w 1,5 milionowym mieście Kirkuk w Iraku, na pograniczu regionu Kurdystan.

Bawa Gor Gor Park – tak brzmi jego oficjalna nazwa - zajmuje powierzchnię 12,5 ha i założony został na pustyni, na terenach obrzeżnych Kirkuku, przy drodze szybkiego ruchu prowadzącej z Erbilu do Al Sulajmaniji.

Pomiary w terenie


Pierwotna, ukształtowana przez naturę rzeźba terenu cechowała się dość znaczną różnicą poziomów dochodzącą nawet do 12 m na przestrzeni około 50 m, a w kilku miejscach były to niemal pionowe ściany. Stąd od początku zakładana była konieczność wyrównania terenu (tzw. makroniwelacja), która miała doprowadzić do możliwości założenia parku. Obecne teren ukształtowany jest łagodnymi spadkami, a na tej samej długości różnice poziomów wynoszą nieporównywalnie mniej. Naturalna rzeźba terenu, z początku stanowiąca przeszkodę w lokalizacji tak dużego parku dla użytku publicznego, stała się w efekcie jego atrakcją.

Prezentacja projektu - oficjalne sotkanie z Gubernatorem Prowincji Kirkuk Abdulrahman'em Mustafą w urzędzieKoncepcja parku oparta została na motywie Słońca, które jest centralnym elementem flagi Kurdystanu (do którego włączenia terytorialnego bardzo intensywnie aspiruje Kirkuk). Główny plac z fontanną dużą to gwiazda, od której we wszystkich kierunkach rozchodzą się faliste promienie czyli aleje parkowe otoczone imponującymi grupami kwitnących na żółto-pomarańczowo bylin. Jej przeciwieństwem jest Księżyc, przekornie „przytulony” do Słońca, stanowiący z kolei przestrzeń barwnych nasadzeń niskich roślin kwitnących w kolorach fioletowo-niebieskich. Wszystkie wielobarwne plamy tworzyć mają kobierce kwiatów rosnących i kwitnących w lokalnym klimacie (podzwrotnikowym suchym i gorącym).

Zdjęcie z żołnierzami US Army, którzy wykonali zdjęcia terenu parku z helikoptera


Poza centrum „wszechświata” punktami charakterystycznymi parku są: drugi mniejszy plac z fontanną, amfiteatr z kaskadami wodnymi (stopniowo spadającymi w stronę wnętrza placu) i strumieniem płynącym wokół amfiteatru, dwie sztuczne rzeki wpadające do położonego w największym obniżeniu terenu sztucznego jeziora z wysoko bijącymi fontannami, plac zabaw dla dzieci zajmujący powierzchnię ok. 1100 m2 oraz wejście główne z akcentem w postaci pamiątkowej tablicy informacyjnej. Budynki pełnią funkcję administracji i zaplecza parku (Hall, Office) oraz restauracyjną (Restaurant), małe budynki na planie parku to bary kawowe (Cafeteria) i toalety oraz swobodnie porozrzucane altany (Arbour), w których można skryć się przed palącym słońcem. Roślinność z uwagi na zbliżony klimat dobrana została w Turcji, co przy systemie nawadniania zasilanym z czterech głównych pomp głębinowych i systematycznej opiece wykwalifikowanego personelu gwarantuje ich prawidłową wegetację.

Biuro budowy - proces projektowania i korekt projektu niwelacji terenuW trakcie całego, trwającego blisko półtora roku procesu projektowania odbywały się wielokrotne konsultacje z głównym Inwestorem, którym był Gubernator Prowincji Kirkuk - Abdulrahman Mustafa oraz z wyznaczonymi przez niego urzędnikami, którzy prowadzili nadzór nad powstawaniem parku, począwszy od odwiedzin w biurze budowy jeszcze w trakcie precyzowania wszelkich szczegółów projektu niwelacji terenu, a skończywszy na ostatnich etapach realizacji. Po uzgodnieniu detali, z inicjatywy Gubernatora powstał dokument zawierający pomniejszony plan parku z logo firmy Arlan (logo obowiązującym do końca roku 2010) i informacją w języku arabskim na temat projektowanej inwestycji. Dystrybuowany był m. in. szerokiemu gronu publiczności podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Tablica informacyjna postawiona przy drodze Erbil - Al Sulajmanija


W czasie uzgodnień i rozpoczętych prac makroniwelacyjnych dysponowaliśmy zdjęciami lotniczymi terenu dzięki żołnierzom US Air Force, Provincional Reconstruction Team obecnym również na oficjalnych spotkaniach w urzędzie Gubernatora. Całościowe ujęcie terenu powstającego parku z dużej wysokości pozwoliło na spojrzenie na proces i zakres prac niwelacyjnych z innej perspektywy. Dla usprawnienia prowadzenia prac ziemnych podzieliliśmy park na sektory, co dało możliwość równoczesnego ich realizowania w różnych miejscach, bez zbędnych strat czasowych.

Od przełomu lutego i marca rozpoczęły się w parku odbiory z udziałem samego Guberantora Kirkuku oraz towarzyszących mu urzędników. Proces ten zapewne potrwa, ponieważ jest to pierwsza inwestycja w Kirkuku od wielu lat i pierwsza z przeznaczeniem dla ludności cywilnej – mieszkańców Kirkuku. Jest też wiele elementów, które muszą zostać wielokrotnie sprawdzone zanim zostaną dopuszczone do użytkowania.

Ciekawostką jest historia nazwy parku.

Jako zespół projektowy odpowiadający za całokształt przyszłego terenu dla lokalnej społeczności, z uwagi na przewodni motyw Słońca nazwaliśmy go Sun Park in Kirkuk. Nazwa ta została przyjęta jako robocza – widać to na naszych zdjęciach pamiątkowych, gdzie opracowane przez nas pierwotne logo parku namalowane zostało przez służby miejskie na ustawionych przy drodze szybkiego ruchu (Erbil – Al Sulajmanija) tablicach informujących dumnie o rozpoczętej budowie nowego parku. Jednak po kilku miesiącach Gubernator Kirkuku zdecydował o zmianie nazwy na Bawa Gor Gor Park in Kirkuk, oddając cześć historii tych terenów. Otóż wiele lat temu na te tereny przychodziły przeważnie kobiety, które modliły się o zdrowie swoje i swoich bliskich, o szczęśliwe rozwiązania ciąży i wszelkie życiowe powodzenie do płomieni strzelających z powierzchni pustyni sądząc, że są to znaki pochodzące od Boga. Nazwa Bawa Gor Gor w prostym tłumaczeniu oznacza Boga Płomieni. W rzeczywistości były to samozapłony gazu, zbierającego się tuż pod powierzchnią ziemi, a gromadzącego się tam z uwagi na ogromne podziemne zasoby ropy naftowej.

Od zakończenia ostatniej wojny w Iraku jest to jedyny tego typu teren w pełni przeznaczony dla mieszkańców miasta Kirkuk i okolic. Miasta pozbawionego wszelkich innych obiektów użyteczności publicznej, poza miejscami kultu religijnego. Sam Kirkuk w stosunku do niedaleko położonych miast Erbil i Al Sulajmanija (oba w Kurdystanie) jest ogromnym miastem, w którym nie ma infrastruktury rozrywkowej – brak jest kin, teatrów, nawet prawdziwych placów zabaw. Tak więc park przejmie na siebie ciężar obsłużenia ogromnej liczby osób. Trzeba pamiętać, że obecnie Irakijczycy pragną tak samo jak wszystkie nacje zachodnie powrotu do normalnego życia. Ich potrzeby koncentrują się na jak najbardziej oddalonym od strachu i zagrożenia życiu – chcą ze swymi rodzinami pójść do parku, na plac zabaw, na spacer. Ta idea stała się podwaliną powstania parku Bawa Gor Gor.

Symbol Bawa Gor Gor Park

Sztuczna rzeka

Fontanna na głównym placu

Pierwsze odbiory

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl