Realizacje:

Park osiedlowy przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach
Projekt: architekt krajobrazu Jakub Botwina, architekt Stanisław Botwina
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice

Park osiedlowy przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach

Lokalizacja:
Czechowice – Dziedzice

Projektanci:
architekt krajobrazu Jakub Botwina,
architekt Stanisław Botwinahttp://www.architekcikrajobrazu.com/

Inwestor:
Urząd Miasta Czechowice – Dziedzice

Powierzchnia: 3,6 ha

Projekt koncepcyjny, budowlany I wykonawczy wykonawczy: 2005-2007
Realizacja: 2009

Zagospodarowanie terenu

Park o powierzchni 3,6 ha zaprojektowany i zrealizowany został na terenie będącym niegdyś zapleczem dla wybudowanego w latach 80-tych osiedla domów wielorodzinnych w Czechowicach – Dziedzicach. Teren do niedawna zupełnie zaniedbany, został przekształcony w parkową przestrzeń publiczną, która stała się centralnym punktem rekreacji dla mieszkańców okolicznego osiedla. Centralnym elementem przestrzennym i funkcjonalnym projektowanego parku osiedlowego jest położony w północnej jego części plac – forum osiedlowe z górką widokową, a w okresie zimowym górką saneczkową, Nawierzchnia placu utwardzona z betonu wzbogacona wzorami z kostki kamiennej. Z placu promieniście rozchodzą się alejki spacerowe (pieszo – rowerowe). W północno-wschodniej części zaprojektowana została strefa sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki oraz uniwersalne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią trawiastą. W bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowano plac zabaw dla dzieci i młodzieży dodatkowo wzdłuż łukowatej alei spacerowej biegnącej od wejścia południowo zachodniego do centrum parku zaprojektowano plenerową siłownię z urządzeniami do ćwiczeń. W koncepcji przewidziano wykorzystanie mas ziemnych zmagazynowanych na terenie opracowania. W części południowej parku zaprojektowano lekko falistą, pagórkowatą polanę rekreacyjną poprzecinaną ścieżkami spacerowymi. Dodatkowo aby zachować równowagę stosunków wodnych zaprojektowano system nawadniający oraz drenaż ze studniami chłonnymi.

Trzon kompozycji zieleni stanowią regularne nasadzenia klonów pospolitych o kulistych koronach Acer pseudoplatanus 'Globosa' wzdłuż alejek parkowych. Głowna aleja biegnaca w kierunku północ – południe dzieli park na dwie części - regularną wschodnią i nieregularną zachodnią. W części zachodniej roślinność została zaprojektowana jako swobodne, krajobrazowe grupy drzew Acer platanoides 'Fassen's Black', Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Quercus rubra, Sorbus aria, Rhus typhina podbudowane krzewami Spirea sp, Berberis sp, Viburnum, Cornus sp. zestawione w taki sposób by stanowiły atrakcyjne kompozycje o różnych porach roku. Jako okazy soliterowe zaprojektowano Fagus sylvatica 'Atropurpunicea', Fagus sylvatica, Quercus robur.

Roślinność we wschodniej części parku zaprojektowana została w oparciu o układ geometryczny. W centralnej części zaprojektowano regularne, łukowate nasadzenia z głogów pośrednich Crataegus x media 'Paul's Scarlet', niewielkich drzew o kulistych koronach podkreślone strzyżonymi żywopłotami z tawuły wczesnej Spirea 'Arguta'. Układ ten stanowi zamknięcie polany rekreacyjnej ciągnącej się w kierunku północnym aż do centralnego placu z górką widokową/ saneczkową. Od północnej strony polany zaprojektowano żywopłot strzyżony do wysokości 120 cm z porzeczki alpejskiej Ribes alpinum 'Schmidt' odgradzający plac zabaw dla dzieci. W sąsiedztwie placu zabaw zaprojektowano grupę atrakcyjnych platanów klonolistnych Platanus acerifolia. W otoczeniu skate parku oraz górki saneczkowej zaprojektowano jednogatunkowe rabaty bylinowe z traw ozdobnych oraz funkii Hosta sieboldiana. Teren sportowy od strony północnej zamknięty został grupami krzewów Spirea sp, Berberis sp. oraz drzewami Quercus rubra, Acer platanoides sp.

Park publiczny zaprojektowany na zdegradowanym i nieużytkowanym terenie dzięki szerokiej ofercie rekreacyjnej, stał się atrakcja dla użytkowników z różnych grup wiekowych, nadając jednocześnie nowy, współczesny wymiar przestrzeni tej części miasta.

Górka - detal wykonawczy
Murek - detal
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl