Realizacje:

Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH
Zdjęcia: Thomas Lewandovski
Projekt: APA Czech Duliński Wróbel
Lokalizacja: Kraków

google maps
CENTRUM KOMPUTEROWE (CENTRUM INFORMATYKI) AGH
ul. Nawojki – Kawiory w Krakowie

INWESTOR: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

PROJEKT:

APA Czech Duliński Wróbel

GENERALNY WYKONAWCA:
Konsorcjum : Mostostal Warszawa SA ( lider ), WPBP nr 2 Wrobis SA

HARMONOGRAM REALIZACJI:
Projekt : 2008 r
Budowa: 2010 – 2011 r

NAGRODY:
1.„Budowa Roku 2011”
2.Konkurs architektoniczny „Kraków Mój Dom”
– nagroda w kategorii użyteczności publicznej
– nagroda specjalna

Uzasadnienie jury:

"Trafne rozwiązanie urbanistyczne w ograniczonych warunkach przestrzennych istniejącego otoczenia oraz za niezwykle konsekwentne połączenie użytych środków formalnych i współczesnej techniki w kształtowaniu architektury i wnętrz obiektu przy doskonałym rozplanowaniu złożonych funkcji dydaktycznych i miejsc do pracy naukowej".

FOTOGRAFIE:

Thomas Lewandovski
http://www.lewandovski.com/

Google maps

FUNKCJA

Obiekt dydaktyczno-naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - sale wykładowe, seminaryjne, laboratoria, pokoje pracowników naukowych oraz funkcje uzupełniające

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA BUDYNKU

Wyposażenie informatyczne budynku dobrano tak, aby możliwie najlepiej spełniać wymagania stawiane kierunkowi Informatyka na poziomach inżynierskim, magisterskim i doktoranckim. Infrastruktura informatyczna budynku została skonfigurowana w taki sposób, aby sama stanowiła żywe laboratorium. Zastosowano zaawansowane technologicznie rozwiązania stanowiące przykład:

• skalowalnej trójwarstwowej sieci kampusowej wysokiej niezawodności,
• nowej generacji adaptacyjnych systemów komunikacji bezprzewodowej oraz systemów wrażliwych na kontekst, stanowiących podstawę dla budowy Internetu Przyszłości,
• gromadzenia, udostępniania i przetwarzania strumieni multimedialnych
• organizacji pracy grupowej w korporacjach,
• kompleksowych systemów video-konferencyjnych bardzo wysokiej jakości,
• organizacji dostępu i budowy centrum przetwarzania danych,
• realizacji zintegrowanych systemów telekomunikacji,
• zintegrowanych systemów bezpieczeństwa sieci,
• budowy zwirtualizowanej infrastruktury sprzętowej i programowej dla realizacji usług w modelu chmurowym,
• systemów wizualizacji danych i kreowania interakcji w przestrzeni 3D

Rezultatem spełnienia powyższych wytycznych jest powstanie systemu o unikatowej w skali światowej koncentracji najnowszych technologii. Stanowią one najnowocześniejszą infrastrukturę dydaktyczną nie posiadającą swojego odpowiednika w Europie. Jedynym znanym miejscem oprócz Centrum Informatyki AGH gdzie wszystkie opisane technologie występują razem jest CISCO Briefing Center w San Jose w Californii.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl