Realizacje:

Rewitalizacja Wschodniej części Starego Miasta w Barczewie
Projekt: Arkon Atelier sp. z o.o.
Lokalizacja: Barczewo
Projektant:

Arkon Atelier sp. z o.o.

http://www.arkonatelier.pl


Inwestor:
Urząd Miejski w Barczewie


Wykonawca:

Zakład Remontowo-Budowlany Szczepan Kawiecki

http://www.zrb-kawiecki.pl/

Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki

http://www.piotrpachucki.pl/

W grudniu 2011 roku zakończono prace budowlane związane z realizacją projektu pn. Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie". W ramach inwestycji wykonano prace polegające na:

• modernizacji i przebudowy ulic, nawierzchnie wykonano z kostki kamiennej granitowej, na części jezdni wykorzystano ponownie kostki kamienne odkryte pod warstwą asfaltu,
• modernizacji i przebudowy chodników i ciągów pieszych, nawierzchnie wykonano z kostki kamiennej granitowej oraz z kostki betonowej szlachetnej,
• wykonaniu parkingów,
• odtworzeniu w posadzkach rysunku dawnych podziałów katastralnych, wykonanego z kostki klinkierowej,
• budowie stałego mini targowiska z dziesięcioma stanowiskami sprzedaży,
• uczytelnieniu powiązań widokowo-kompozycyjnych pomiędzy układem Starego Miasta a parkiem miejskim z amfiteatrem poprzez rozebranie wtórnych zabudowań gospodarczych i wykonanie tarasów widokowych,
• wykonaniu izolacji pionowych przeciwwilgociowych i termicznych odkrytych ścian fundamentowych budynków usytuowanych wzdłuż modernizowanych ulic,
• wymianie infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej,
• wykonaniu dwóch kaset ekspozycyjnych wykopalisk archeologicznych, przekrytych szklanym zadaszeniem,
• wykonaniu nasadzeń zieleni,
• wykonaniu elementów małej architektury.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl