Realizacje:

THE NEST Budynek biurowo – usługowy, mieszkaniowy
Zdjęcia: Mikołaj Lelewski
Projekt: Grupa 5 Architekci Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa

THE NEST Budynek biurowo – usługowy, mieszkaniowy przy ul. Pięknej i ul. Koszykowej w Warszawie

Autorzy Grupa 5 Architekci Sp. z o.o.
Dziedziejko, Leszczyński,
Mycielski, Zelent, Grzelewski
Autorzy - architekci prowadzący Michał Leszczyński, Piotr Bzdel
Współpraca Tomasz Szponar, Krzysztof Kamiński
Konstrukcja FPK NAZBUD, Wojciech Naziębło
Instalacje Sanitarne IS Kwadrat
Generalny wykonawca ERBUD S.A.
Architektura wnętrz Beza Projekt
Inwestor PIĘKNA 49 sp. z o.o.

Powierzchnia terenu (działka inwestycji) 227 m2
Powierzchnia zabudowy 325 m2 (z nadwieszeniami)
Powierzchnia użytkowa 2 100 m2
Powierzchnia całkowita nadziemna 2 700 m2
Kubatura nadziemna 8 500 m2
Wysokość budynku 27,02 m
Wysokość zabudowy 29,00 m

Projekt 2010-2016
Realizacja 2016-2018

Geometrycznie wytyczona siatka ulic, z których część zbiega się pod kątem ostrym jest jednym z charakterystycznych elementów stanisławowskiego układu urbanistycznego. Ukształtowane w ten sposób narożne parcele tworzyły wąskie narożniki, kształtujące w ten sposób pierzeje placów oraz zbiegi poszczególnych ulic. Zabudowa ulicy Koszykowej była kształtowana w ramach tego założenia urbanistycznego.

W miejscu planowanej inwestycji, na trójkątnej, narożnej parceli usytuowany był 4-kondygnacyjny budynek wzniesiony przed 1900 r. Działka zachowała swój pierwotny kształt. Zabudowa nie przetrwała działań wojennych.

Powyższe tło historyczne dla Stołecznego Konserwatora Zabytków było niezwykle istotne. Uzgodnienia trwały trzy lata, a w zaleceniach pojawia się zapis: „Stołeczny Konserwator Zabytków zaleca także, aby nowy budynek (…) był jak najbardziej „lekki” i przeszklony.”

Decyzja o Warunkach Zabudowy definiowała budynek jako obiektu ze ścianami parteru w granicy działki inwestora oraz półtorametrowymi nadwieszeniami w pasach drogowych okalających ulic od wysokości pierwszej kondygnacji. Nadwieszenia są wynikiem powtarzania zasady wystających z linii ulicy wykuszy i balkonów okolicznych kamienic. Warunki określały również maksymalną wysokość elewacji frontowej jako 27 m.

Kształt działki - szerokość 9,90 m w najszerszym miejscu oraz 3,00 m przy skrzyżowaniu oraz długość 35,00 m, mimo poszerzenia budynku poprzez nadwieszenia, zdeterminowały sposób myślenia o zabudowie.

Niemożliwa do przeniesienia infrastruktura podziemna wymusiła cofnięcie ściany parteru o 6 m od skrzyżowania ulic generując nowe wyzwanie projektowe – wydłużenie nadwieszenia od frontu z 1,5 m na 7,5 m. Dla zachowania skrajni jezdni przy samym skrzyżowaniu nadwieszenie to musiało zostać odpowiednio wyprofilowane (pochylone) tak aby nie powodować kolizji dla aut skręcających w Piękną.

Słupy konstrukcyjne mieszczące się w obrysie parteru niosą ciężar wspornikowych stropów nadwieszeń. Sytuacja komplikuje się w przypadku wspornika w samym zbiegu ulic. W narożniku zastosowano słup pionowy (od którego do końca wspornika jest prawie 10 m) oraz słup prowadzony skośnie od skraju parteru w kierunku szczytu wysięgu. Słup pionowy oraz diagonalny spisane są ze sobą stropami poszczególnych kondygnacji. Żelbetowe płyty niższych kondygnacji podwieszane są przy pomocy stalowych want, które biegną w narożnikach budynku.

Budynek składa się z 2 kondygnacji podziemnych, stanowiących zaplecze techniczne obiektu. Część kondygnacji -1, wraz z parterem oraz piętrami nadziemnymi (bez ostatniej) stanowią przestrzeń komercyjną (biurowo – usługową). Najwyższą, 7 kondygnację zajmuje apartament wraz z ogrodem zimowym w rejonie skrzyżowania oraz obszernym tarasem na dachu budynku. Trzon komunikacyjno - techniczny obiektu zlokalizowano w najszerszym miejscu działki. Ze względu na limit wysokości obiektu zrezygnowano z sufitów podwieszanych i wszystkie instalacje rozprowadzane są z trzonu w podłogach podniesionych.

Wyrazu architektonicznego poszukiwano przede wszystkim w poczuciu lekkości spodziewanym przez konserwatora. Bryła została podzielona na dwie części. Pierwszą stanowi monolityczny, ciemny i kamienny trzon klatki schodowej. Druga, nadwieszona część budynku podzielona na 3 segmenty odpowiednio po 2 i 3 kondygnacji stanowi jasny i przezierny element z jednej strony ukazujący wnętrze budynku, a z drugiej odbijający okoliczne kamienice oraz halę Koszyki vis a vis inwestycji. Delikatne przesunięcia tafli szklanych względem siebie pozwalają oglądającemu budynek z poziomu ulicy na zobaczenie odbić okolicznej zabudowy pod różnymi kątami. Taki sposób myślenia o elewacji pozwala na harmonijne wpisanie nowej zabudowy w wymagającym miejscu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl