Realizacje:

Centrum Kształcenia Praktycznego
Projekt: Architekt Piotr Jański
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Zespół autorski:

Koncepcja:
Andrzej Cempel i Piotr Jański

Projekt:
Architektura: Architekt Piotr Jański
Konstrukcja: Termoprojekt Andrzej Cempel
Instalacje sanitarne: Termoprojekt Andrzej Cempel
Instalacje elektryczne: Concept Zdzisław Stachowiak
Architektura Krajobrazu: Dastore Marcin Domagała i Katarzyna Jastrzębska – Domagała

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Realizacja:
PBO Ostrów Wielkopolski

Harmonogram
Konkurs 2015
Dokumentacja 2016
Realizacja 2017-2018


http://www.piotrjanski.pl/

KONCEPCJA

Centrum Kształcenia Praktycznego znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim, siedemdziesięcio-tysięcznym mieście, w województwie wielkopolskim. Jest to miejsce w którym uczniowie miejscowych średnich szkół technicznych przygotowują się do pracy zawodowej, zdobywając umiejętności praktyczne. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, pomiędzy dwoma równoległymi ulicami, Wolności i Wojska Polskiego.

Przed powstaniem CKP przy ulicy Wolności znajdowały się historyczne budynki MDK i ZSU. Przy ulicy Wojska Polskiego zlokalizowane były sala sportowa i warsztaty szkoły zawodowej. Pomiędzy nimi znajdowały się boiska rozgraniczone dwoma płotami pomiędzy którymi przebiegało wąskie przejście. Cały zespół nie tworzył harmonijnej kompozycji a przestrzeń zewnętrzna była zdegradowana i niefunkcjonalna.

Nowy budynek usytuowany jest za budynkiem MKD prostopadle do ulicy Wojska Polskiego. Poprzez połączenie go z dwoma istniejącymi obiektami stworzono harmonijną kompozycję na planie litery U.

Miastotwórczy charakter projektu Centrum Kształcenia Praktycznego polega na umiejętnym wpisaniu nowego obiektu w zastany kontekst urbanistyczny tworząc wysokiej jakości przestrzeń publiczną.
Usytuowanie nowej kubatury pomiędzy ulicami Wolności i Wojska Polskiego zmieniło istniejącą sionkę w szeroką promenadę, jednocześnie bryła budynku połączyła dotychczasowe, chaotyczne zabudowania szkolne klarownie oddzielając przestrzeń publiczną strefy wejściowej od wewnętrznego dziedzińca.

Atrakcyjna i czytelna sytuacja wejściowa powstaje poprzez prostopadłe do ulicy ustawienie nowego budynku co pozwoliło otworzyć wygrodzoną dotychczas przestrzeń i stworzyć prawdziwy plac wejściowy. Główne wejście do kompleksu Centrum Kształcenia Praktycznego ukształtowano w formie szerokiej bramy, podcienia wyciętego w bryle budynku, który zaprasza do wnętrza zespołu.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego stworzyła okazję by na nowo zagospodarować zaniedbane szkolne boiska, przekształcając je w atrakcyjną przestrzeń rekreacji i spędzania czasu wolnego z wielofunkcyjnym boiskiem, ławkami i dużą ilością zieleni. Teren przed nowym budynkiem ma reprezentacyjny charakter przestrzeni publicznej, która jest sercem całego kompleksu oświatowego. Jest to miejsce spędzania czasu wolnego przed i po zajęciach, oczekiwania na autobus, rodziców, znajomych, miejsce integracji uczniów z różnych szkół i klientów Młodzieżowego Domu Kultury a także miejsce przyjazne mieszkańcom wykorzystującym skrót komunikacyjny od ulicy Wolności.

Prostopadłościenna bryła budynku harmonizuje kształtem, kolorem i wysokością z otaczającymi zabudowaniami. Architektoniczny wyraz elewacji nowego budynku współgra z istniejącą zabudową a zarazem jest mocnym, nowoczesnym akcentem przyciągającym uwagę przechodniów i przejeżdżających ruchliwą ulicą Wojska Polskiego. Elewacja charakteryzuje się dużymi i zdecydowanymi płaszczyznami tynkowanych ścian i przeszkleń, nadającymi obiektowi spokojny, nieco monumentalny a zarazem współczesny i industrialny charakter warsztatu – pracowni. Taka architektura dobrze koresponduje z funkcją obiektu, który ma za zadanie zmienić wizerunek szkolnictwa zawodowego i technicznego w powiecie ostrowskim.

Bryła budynku i układ funkcjonalny pomieszczeń są ukształtowane wg zasad architektury bioklimatycznej. Bryła jest zwarta, otwiera się dłuższą elewacją na południe (co generuje darmowe zyski ciepła), od północy budynek przylega do dwóch istniejących obiektów, dzięki czemu ograniczone są z kolei straty ciepła. Większość okien umieszczono na południowej elewacji, dzięki czemu generowane są dodatkowe zyski energetyczne, jednocześnie budynek chroniony jest przed przegrzaniem inteligentnie zaplanowaną roślinnością (dającą cień latem a gubiącą liście zimą) i zadaszeniem nad oknami, które chroni przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w godzinach południowych. Powodujące największe straty ciepła przeszklenia na elewacji północnej i wschodniej zostały zredukowane do minimum. Komfort świetlny jest dodatkowo podwyższony znaczną ilością świetlików dachowych, które dają równomierne, rozproszone światło idealne do pracy w klaso-pracowniach i warsztatach.

Idea warsztatu-pracowni, jest kontynuowana we wnętrzu obiektu, które ma surowy, laboratoryjno, przemysłowy charakter, z betonowymi ścianami, żywicznymi posadzkami i widocznymi instalacjami technicznymi.

Nowo projektowany, dwukondygnacyjny budynek posiada bardzo racjonalny układ przestrzenny. Rzut rozwiązany jest na planie wydłużonego prostokąta. W poziomie parteru budynek rozcięty jest przejazdem bramnym, który stanowi właściwie rodzaj otwartego holu wejściowego, zarówno na terem Zespołu Szkół, jaki do nowego budynku. Pod przejazdem, gdzie umieszczono stojaki rowerowe znajdują się wejście do holu głównego i pracowni obróbki skrawaniem. Przejazd może być zamykany ażurową kratą rolowaną. Parter budynku zajmują dwie największe pracownie (obróbki skrawaniem i budowlana) do których konieczny jest dostęp wózkiem widłowym, każda z pracowni dysponuje własnym zapleczem szatniowo-sanitarnym. Dwukondygnacyjna pracownia budowlano – instalacyjna o wysokości 7,5m umożliwia wykonywanie szkolenia w pracach na wysokości i montażu dużych konstrukcji.

Przeszklony hol główny, z otwartą klatką schodową, ścianą z betonu architektonicznego i przemysłowym oświetleniem w stylu retro jest z pewnością najbardziej atrakcyjnym wizualnie pomieszczeniem w budynku.
Otwarta klatka schodowa prowadzi na antresolę skąd można obserwować dwukondygnacyjną przestrzeń holu, podwórze oraz pracownię budowlano-instalacyjną. Na piętrze na wprost widza wchodzącego schodami znajduje się sekretariat, który poprzez przeszkloną ścianę umożliwia obserwację podwórka Centrum Kształcenia Praktycznego.

Południową część piętra zajmują cztery pracownie o zbliżonej powierzchni około 90m2: Energetyki Odnawialnej i Mechatroniki, Komputerowa, BHP i Przedsiębiorczości. Każda z pracowni posiada własne zaplecze. Pracownie doświetlone są zajmującymi całą szerokość pomieszczenia oknami umieszczonymi w południowej elewacji, które oferują panoramiczny widok, a także świetlikami dachowymi, co zapewnia stabilne światło do pracy. Północą część piętra zajmują sanitariaty, pokój nauczycielski z widokiem na podwórze, oraz pomieszczenia techniczne.

W budynku zastosowano cały szereg pasywnych rozwiązań technologicznych, wykorzystujących naturalną, odnawialną energię, są to: panele fotowoltaiczne i słoneczne, elektrownia wiatrowe, gruntowy wymiennik ciepła, centrala wentylacyjna z rekuperatorem, masywna, posiadająca dużą inercję termiczną konstrukcja budynku.

Wyposażenie techniczne jest ważnym elementem pedagogicznym. W obiekcie znajdują się edukacyjna kotłownia, wentylatorownia, wyeksponowane panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, elektrownia wiatrowa umieszczona na niezależnym maszcie przed budynkiem, gruntowy wymiennik ciepła, widoczne kanały wentylacyjne oraz inteligentny system zarządzania energią. W toku nauki uczniowie będą mieli okazję praktycznie sprawdzić funkcjonowanie budynku, zbadać zapotrzebowanie na energię oraz zmierzyć poziom pokrycia tego zapotrzebowania z różnych źródeł, także odnawialnych.

Ze względów ekonomicznych, głównym źródłem ciepła pozostaje sieć ciepłownicza, jednakże z bilansu ciepła wynika, iż źródła odnawialne będą dostarczać znaczącą ilość energii. Rozbudowa alternatywnych systemów pozyskiwania energii jest możliwa w przyszłości wraz z szybką ewolucją technologii w tym zakresie.

Budynek wykonany jest w tradycyjnej, uprzemysłowionej technologii z użyciem elementów z betonu sprężonego o znacznej rozpiętości (stropy ostrowskiej firmy Consolis). Konstrukcja została wykonana przez lokalne firmy budowlane co znacząco wpłynęło na obniżenie kosztu robót, jak również skróciło cykl inwestycyjny. Betonowa konstrukcja gwarantuje trwałość i odporność mechaniczną budynku oraz dużą inercję (pojemność) cieplną budynku. Większość elementów betonowych pozostawiono niewykończonych co nadaje obiektowi przemysłowy charakter.

Sale warsztatowe i lekcyjne są jasne, utrzymane w biało szarej, stonowanej kolorystyce, natomiast przestrzenie komunikacyjne i sanitariaty utrzymane są w zdecydowanej żółto-czarnej kolorystyce. Całości kompozycji dopełniają wykonane specjalnie dla tego obiektu grafiki Iwony Trzcińskiej.

STANDARD ENERGETYCZNY, ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE INSTALACJE TECHNICZNE

W obiekcie zastosowano szereg rozwiązań gwarantujących wysoki standard energetyczny budynku i oszczędność energii oraz kosztów eksploatacyjnych. Zwarta bryła budynku, przeszklenia od strony południowej, oraz ściany sąsiadujące z pomieszczeniami ogrzewanymi a także szczelna stolarka (brak możliwości otwierania większości przeszkleń) i ciągłe izolacje działające jak termos pozwalają do minimum ograniczyć straty ciepła. Żelbetowa, masywna konstrukcja gwarantuje dużą pojemność cieplną budynku zmniejszając dobowe wahania temperatury i chroniąc pomieszczenia przed przegrzaniem.

Zastosowane w obiekcie urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła ciepła to:

Ogniwa fotowoltaiczne do zasilania urządzeń elektrycznych i oświetlenia na własne potrzeby. Możliwe jest również przekazywanie nadwyżek energii elektrycznej do pozostałych budynków CKU, a nawet do sieci energetycznej ( w weekendy i w czasie wakacji, kiedy brak zużycia energii).

Kolektory słoneczne (zastosowano kilka rodzajów – tradycyjne, płytowe, próżniowe), dostarczające ciepło do akumulatora ciepła.

Niewielka przydomowa elektrownia wiatrowa – z wirnikiem pionowym typu aerocopter wytwarzająca prąd wraz z ogniami PV (elektrownia wiatrowa uzupełnia ogniwa – daje energię nocą i w dni pochmurne i wietrzne).

Ciepło odpadowe ze sprężarki i agregatu chłodniczego. Istnieje konieczność zastosowania chłodzenia płynem w celu odzyskania ciepła odpadowego.

Gruntowy wymiennik ciepła. Pod posadzką dużych pomieszczeń planuje się zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła o powierzchni wymiany ok. 500 m2. Powietrze zewnętrzne przepływając przez płyty o dużej powierzchni wymiany będzie prawie „za darmo” zimą ogrzewać się do 8o C a latem ochładzać dając przyjemny efekt klimatyzacji. Ponadto uzyska odpowiednią wilgotność i czystość. Powietrze uzdatnione w wymienniku gruntowym jest kierowane do centrali wentylacyjnej z rekuperacją o wysokiej sprawności.

Centrala wentylacyjna z rekuperatorem, dodatkowo jest wyposażona w pompę ciepła - kolejne źródło energii odnawialnej. Natomiast mechaniczna wentylacja z rekuperacją ogranicza straty wentylacyjne.

Ważną rolę w oszczędzaniu energii pełni automatyka zintegrowana z systemem zarządzania energią. Operatorzy – a właściwie uczniowie będą mogli na ekranie komputerów nie tylko obserwować strumienie energii pozyskane ze źródeł odnawialnych, ale też będą aktywnie wpływać na zużycie energii programując sterowniki, pompy, zawory i regulatory będące elementami automatyki w systemach ogrzewania i wentylacji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl